Anunțuri

Urmare a apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise online 235 de intenții de proiecte.

Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” are ca scop finanțarea realizării de către IMM (singure sau în parteneriat) de produse și servicii TIC inovative, susținându-se cheltuieli pentru:
– produse harware și software necesare realizării produselor/serviciilor inovative;
– personalul implicat în realizarea produselor/serviciilor inovative;
– marketingul produselor/serviciilor inovative create;
– activități auxiliare: plan de afaceri, instruire, auditare proiect, management proiect.

Proiectele care ar putea fi susținute financiar aparțin IMM-urilor care sunt înregistrate și își desfășoară activitatea în România.

Rezultate preliminare pot fi consultare pe pagina www.fonduri.mcsi.ro