Anunțuri

Un nou ghid lansat în dezbatere publică

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin intermediul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului aferent Acţiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 25.000.000 de euro.

Lansarea acestui Ghid are ca obiectiv final asigurarea finanţării unor proiecte care să realizeze trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC.  Mai mult, ne dorim să sprijinim comunicarea şi colaborarea între întreprinderi şi clustere, astfel încât ideile inovatoare să fie fructificate”, a declarat Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Prioritară este deopotrivă şi realizarea colaborării între întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clustere, astfel încât să fie asigurat un acces rapid şi facil la implementarea rezultatelor provenite din activităţile de cercetare şi dezvoltare, în scopul obţinerii de produse inovatoare.

Activităţile eligibile în cadrul prezentului apel sunt următoarele:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive;
 • Activități aferente amenajării punctelor pentru data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională, altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis, inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață;
 • Activități necesare informării şi promovării proiectului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii, implementării şi finalizării proiectului;
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate sau achiziţionate, cât şi a personalului care se va ocupa de mentenanţă;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară sau finală, financiară și tehnică;
 • Activități specifice managementului de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate;

Sunt eligibile pentru a depune proiecte întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt centrate pe domeniul TIC, sau care îşi activează în cadrul clusterelor şi consorţiilor axate pe acelaşi subiect.

În cazul proiectelor strategice, sunt eligibile parteneriate care încorporează IMM-uri ce provin din clustere TIC diferite, sau din acelaşi cluster, şi care implementează proiectul în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (http://fonduri.mcsi.ro) , la secțiunea Consultare publică.

Perioada de consultare publică este de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 25 mai 2018 până în data de 24 iunie 2018, timp în care observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.

Skip to content