Anunțuri

Un nou ghid al solicitantului pentru proiecte de e-Guvernare

Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale (MCSI), prin Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională (OIPSI), a transmis spre aprobare Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate versiunea preliminară a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, pentru apelul de proiecte dedicat Obiectivului Specific OS 2.3 Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare, Acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor și Societății Informaţionale, va elabora un portofoliu de proiecte centrat pe evenimente de viață din domeniul muncii și asistenței sociale, așa cum sunt acestea definite în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Proiectele vor avea ca obiectiv aducerea la nivelul 4 de sofisticare a serviciilor de tip e-guvernare din domeniul protecției copilului și adopțiilor, a persoanelor cu dizabilități, inspecției muncii, asistenței sociale etc. 

Pentru realizarea sistemelor informatice, necesare atingerii obiectivelor acestor proiecte, se vor achiziționa software, echipamente hardware și servicii de dezvoltare și implementare soluții TIC, cu parametri tehnici și funcționali adaptați specificului serviciilor de tip e-guvernare asociate evenimentelor de viață a căror realizare este în responsabilitatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a agențiilor din coordonarea sa.

Valoarea estimată pentru portofoliul de proiecte este de 60 milioane de euro, 85% fiind cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Pentru informații suplimentare: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.

Skip to content