darts-102919_960_720

Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare IT&C 2015-2017publicat la 09.02.2016

Penetrarea reţelelor NGN în statele membre – soluţii tehnice, financiare şi administrative, Faza I
Infrastructuri de comunicaţii electronice (inclusiv NGN) – norme tehnice de realizare, Faza I

Normative tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice (conf legii 159/2016), varianta finală

Cercetări în domeniul comunicaţiilor prin satelitFaza I
Tehnologii şi arhitecturi eficiente energetic pentru reţelele de comunicaţii NGN, Faza I
TIC în sănătate: analiză comparativă a soluţiilor de eHealth în statele membre şi modele de succes pe plan mondial, Faza I
Big Data  utilizarea acestor tehnologii în sistemele informaţionale guvernamentale, Faza I
Cercetare dezvoltare şi inovare în TIC: dezvoltarea de produse şi servicii inovative care să deservească cele 10 sectoare identificate în domeniul Smart Specialization, Faza I
eGuvernare şi Interoperabilitate: propuneri de soluţii în implementarea cadrului european de interoperabilitate la nivel naţional; exemple de bune practici în statele membre UE, Faza I
Securitatea Cibernetică – securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice: scenarii şi soluţii privind soluţionarea incidentelor de securitate; gestionarea incidentelor la nivel naţional cu potenţial pe scară largă, Faza I
Comunicarea electronică între instituţii publice şi cetăţeni şi mediul de afaceri – soluţii de identificare şi autentificare, Faza I


Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015

Ministerul Justiției, publicată la 27.01.2016 (.pdf)

* Planul Sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 2012 – 2015, MCSI (.pdf)


Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020

versiunea aprobată, februarie 2015, publicată la 30.12.2015 (.doc)

HG 245 din 7 aprilie 2015 privind aprobarea Strategiei

Program pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network)

versiunea aprobată, februarie 2015, publicată la 30.12.2015 (.doc)

HG 414 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Programului


Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

versiunea aprobată, iulie 2013, publicată la 30.12.2015 (.pdf)

HG 403/2013 privind aprobarea Strategiei


 Strategia de securitate cibernetică a României şi Planul de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

versiunea aprobată, mai 2013 (.pdf)

HG 271/2013 pentu aprobarea Strategiei și a Planului de acțiune


Strategia guvernamentală de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România pentru perioada 2009 – 2015

versiunea aprobată, iulie 2009 (.doc)


Strategia naţională privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

versiunea aprobată, mai 2009, publicată la 30.12.2015 (.doc)

Ordinul Ministrului nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei