Conform HG 36/2017 art. 65, MCSI exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificați, stabiliți pe teritoriul României, precum și luarea măsurilor, după caz, în legatură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Statutul de prestator de servicii de încredere calificat se acordă de către Organismul de Supraveghere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și a OMCSI nr. 449/2017. 

Prin intrarea în vigoare a Regulamentului 910/2014, vă aducem la cunoștință că semnăturile și sigiliile electronice bazate pe certificate calificate emise de către prestatorii de servicii de încredere cu statut de calificat, înscrisi în Trusted List publicat la nivelul CE sunt valabile la nivelul tuturor statelor membre UE, deci și în România (art. 25, punctul 3 din Reg.UE 910/2014), indiferent de țara în care își are sediul prestatorul care a emis certificatul.

Lista completă a prestatorilor de servicii cu statut de calificat din statele membre UE, conform prevederilor Regulamentului (UE) 910/2014 se regăsește la adresa: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Pentru cunoașterea modalității de verificare a prestatorilor de servicii cu statut de calificat și a serviciilor furnizate de către aceștia accesați următorul Ghid.

Măsuri tranzitorii: 

Certificatele emise în baza Legii 455/2001 până la data de 01.07.2017 sunt recunoscute la nivel european până la expirarea valabilității acestora conform art. 51, pct. 2 din Regulamentul UE 910/2014.

Furnizorii acreditați în baza Legii 455/2001, care au emis aceste certificate se regăsesc în Registru.


Anunturi

Întâlnire furnizori servicii de încredere 

În data de 30.01.2018, orele 13.00, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de organism de supraveghere,  organizează la sediul său din bdul. Libertății nr. 14, o întâlnire comună cu furnizorii de servicii de încredere interesați, în vederea clarificării unor aspecte de ordin tehnic.

Trusted List

trusted list – versiunea pdf

trusted list – versiunea xml


Arhivă Trusted List

5 septembrie 2019 – versiunea pdf

10 iulie 2019 – (pdf)

23 mai 2019 – (pdf)

20 martie 2019 – (pdf)

28 ianuarie 2019 – (pdf)

21 octombrie 2018 – (pdf)

4 Iulie 2018 – (pdf)

14 iunie 2018 (pdf) /

12 decembrie 2017  (pdf) /

10 noiembrie 2017  (pdf) /

18 septembrie 2017 (pdf) /

6 iulie 2017 (pdf) /

30 iunie 2017 (pdf ) /

29 iunie 2017 (pdf) /

27 iunie 2017 ( pdf ) /

26 iunie 2017 (pdf ) /

2 februarie 2016 (pdf) /

23 octombrie 2015 (pdf) /

20 aprilie 2015 (pdf) /

24 octombrie 2014 (pdf) /

2 iunie 2014 (pdf) /

8 noiembrie 2013 (pdf)