Anunțuri

România realizează interoperabilitatea cu Uniunea Europeană

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂȚII INFORMAŢIONALE, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE”, cod proiect 120197.

Scopul proiectului este realizarea sistemului de interoperabilitate tehnologică cu statele membre ale Uniunii Europene, care va avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România și interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România.

„Având în vedere că digitalizarea administraţiei este un proiect asumat la nivel naţional, SITUE reprezintă un pas important în atingerea acestui deziderat. Noul sistem va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a cetăţenilor în relația cu furnizorii de servicii de e-guvernare și va face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre ale Uniunii Europene”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS;
  2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii e-guvernare din România;
  3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronică din România;
  4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre ale Uniunii Europene și validarea integrării;

Valoarea totală a proiectului este de 9.814.178,40 de lei, inclusiv TVA, din care 8.277.312,31 de lei reprezintă cofinanțare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul se va implementa pe parcursul a 14 luni, începând cu data de 29 mai 2018, finalizarea sa fiind prevăzută pentru 28 iulie 2019.

Skip to content