Lista documentelor publice gestionate de MCSI (.doc)


Raport de activitate al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, 

conform Legii nr. 544/12.10.2001

2018 / 2017 (*.pdf, *.odt) / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin MCSI, deţine o participaţie majoritară sau integrală

2015 / 2014 / 2013 / 2012

Raport privind accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/12.10.2001

2019 (*.pdf, *.odt) 2018 (*.pdf, *.odt) / 2017 / 20162015 / 2014 / 2013 / 2012


Raport privind soluționarea petițiilor, conform Ordonanței nr. 27/30.01.2002

sem II 2019 (*pdf, *odt ) / sem I 2019 (*.pdf, *.odt) / sem II 2018 (*.pdf, *.odt) / sem I 2018 (*.pdf , *.odt) / sem II 2017 / sem I 2017sem II 2016sem I 2016 / sem II 2015 / sem I 2015 / sem II 2014 / sem I 2014 / sem II 2013 / sem I 2013