TEL:    021-311.41.44

e-mail: biroupresa@comunicatii.gov.ro