„Sistem Informatic Naţional pentru Adopţie”, Cod MySMIS 2014+: 131382

 

Beneficiarul proiectului: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA)

Parteneri: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI)

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Actiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Perioada de implementare:

Data de începere a proiectului: 30.12.2019

Data de finalizare a proiectului: 31.10.2022

Valoarea totală a proiectului este de 45.970.431,72 lei

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general constă în implementarea nivelului 4 de sofisticare pentru serviciile electronice care vizează evenimentul de viaţă “Adopţia”, crearea unui model unificat de date şi a unui vocabular contextual românesc specific domeniului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Oferirea unei interfeţe web, cu nivel 4 de sofisticare, cetăţenilor dar şi altor actori implicaţi în procesul de adopţie naţională şi internaţională;
2. Constituirea dosarului electronic al copilului (DEC), inclusiv în etapele premergătoare adopţiei: Prevenţie, Protecţie specială, Adopţie (PPA), precum şi în etapa de monitorizare post-adopţie. Dosarul va fi constituit şi gestionat colaborativ, pe niveluri ierarhice specifice, de către entităţile implicate în procesul de adopţie;
3. Asigurarea accesului actorilor interesaţi, cetăţenilor potenţial adoptatori la informaţii actualizate cu privire la reglementările, procedurile, standardele şi etapele necesare pentru adopţia unui copil. Securizarea accesului la informaţiile din sistemul informatic cu aplicarea politicilor de securitate specifice, profilelor de identitate şi soluţiilor de gestiune a accesului, integrarea şi comunicarea cu sistemele externe;
4. Implementarea serviciilor online G2C / G2G în domeniul adopţiei,
5. Crearea unui cadru de interoperabilitate cu alte instituţii implicate în domeniul adopţiei şi în activităţile premergătoare acesteia (MMJS, MAI, MJ etc.);
6. Migrarea bazelor de date şi arhivelor electronice ale sistemelor informatice ale ANPDCA (CMTIS şi RNA), care vor fi înlocuite de noul sistem informatic (SINA).

Rezultate aşteptate:

Beneficiile implementării proiectului se regăsesc în primul rând în calitatea serviciilor oferite către cetăţeni (copii, familii adoptatoare, etc.) cât şi la nivel guvernamental, instituţional şi de colaborare între instituţiile implicate în procesul de prevenire / protecţie specială/ adopţie.

 

Anunţuri:

 

Competitivi împreună!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”