Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de bandă largă în România, cod SIPOCA 579/SMIS 214+ 127403

 

 

Beneficiarul proiectului: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Data de începere:18.02.2019

Perioada de implementare: 24 de luni, începând cu data de 18.02.2019
Valoarea totală a proiectului este de 6.037.390,19 lei cu TVA, din care 5.070.433,51 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 966.956,68 lei cu TVA.

 

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este acela de a elabora o politică publică în domeniul comunicațiilor de bandă largă care să asigure o abordare strategică generală a domeniului, bazată pe o analiză teritorială, pe diferite instrumente de intervenție și finanțare a dezvoltării rețelelor și identificarea de măsuri de sprijin în vederea încurajării adoptării serviciilor de bandă largă, condiție esențială pentru adoptarea e-guvernării.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea capacității MCSI de a interveni pe piața de broadband, în condiții de disfuncționalitate, prin elaborarea unui document de analiză complet a opțiunilor de intervenție publică;
2. Creșterea cererii și utilizării rețelelor de foarte mare capacitate prin elaborarea Planului de acțiuni menite să sprijine instalarea acestora.

 

Rezultate așteptate:
– Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusive evaluarea ex-ante a impactului proiectului;
– O propunere de politică publică elaborată privind comunicațiile de bandă largă care conține evaluarea deficitului national de investiții care trebuie acoperit pentru a atinge obiectivele privind conectivitatea la gigabiți, justificarea intervenției publice planificate pe baza unor modele de investiții sustenabile.

 

Indicatori din proiect
Autorități și instituții publice centrale care au elaborate politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului – 1