Programul ISA – un program care vizează soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene și instituțiile și organismele Uniunii care să ofere soluții comune și partajate pentru facilitarea interoperabilității, care va acoperi toate nivelurile administrative: european, local, regional și național și care se angajează să ia în considerare necesitățile respective ale acestora, precum și pe cele ale cetățenilor și întreprinderilor.

Programul pe șase ani privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (Programul ISA) a fost lansat prin decizia Parlamentului European și a Consiliului (Decizia privind ISA) la 1 ianuarie 2010, pentru a-i succeda programului IDABC. În data de 26 iunie 2014, Comisia Europeană a adoptat propunerea de Decizie de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) – Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (Programul ISA 2).

ISA 2 va viza perioada 2016-2020 și va dispune de un pachet financiar de 131 milioane Euro. Acest program înlocuiește actualul program ISA, care s-a finalizat în decembrie 2015 și care a avut ca rezultat o serie de inițiative foarte importante, printre care se numără e-Prior (un sistem informatic pentru facturarea electronică și schimbul de documente privind achizițiile publice) și sistemul de informare al pieței interne – IMI (care le permite autorităților naționale să facă schimb de informații).

Obiectivul programului ISA este acela de a sprijini cooperarea dintre administrațiile publice europene facilitând interacțiunea electronică transfrontalieră și trans-sectorială eficientă și efectivă dintre aceste administrații, inclusiv dintre organismele care îndeplinesc sarcini publice în numele acestora, permițând astfel furnizarea de servicii publice electronice care vin în sprijinul procesului de punere în aplicare a politicilor și a activităților UE. Pentru a atinge atât obiectivul final, cât și cel intermediar și pentru a oferi „soluții comune și partajate care facilitează interoperabilitatea”, programul ISA lansează studii, proiecte și măsuri adiacente, în cadrul unor acțiuni specifice, pentru a susține:

– instituirea și îmbunătățirea cadrelor comune în sprijinul interoperabilității transfrontaliere și trans-sectoriale;

– funcționarea și îmbunătățirea serviciilor comune existente, precum și instituirea de servicii noi;

– îmbunătățirea instrumentelor generice reutilizabile existente, precum și instituirea de instrumente noi.

Programul ISA 2 se bazează pe experiența colectivă și pe rezultatele programelor desfășurate de Comisia Europeană timp de două decenii (din 1995), care au sprijinit în primul rând stabilirea unor conexiuni electronice în cadrul administrațiilor publice, apoi disponibilitatea informațiilor pe Internet, mijloacele electronice de colaborare a serviciilor publice și în prezent punerea în aplicare a serviciilor tranzacționale pretutindeni în Europa.

La nivel european, interoperabilitatea este necesară pentru punerea în aplicare, cu succes, a numeroase domenii de politică ale Uniunii, cum ar fi piața internă, mediul, afacerile interne și justiția, vămile și fiscalitatea, sănătatea, identitatea electronică și achizițiile publice. Toate aceste domenii vor beneficia de ISA 2.

Guvernele statelor membre au încă un drum lung de parcurs în ceea ce privește garantarea accesului fără probleme al întreprinderilor și persoanelor private la serviciile publice online, chiar și în propriul lor stat membru (indicatorul se ridică în prezent la 72% din toate serviciile), în timp ce disponibilitatea serviciilor publice transfrontaliere pentru resortisanții din alte țări ale UE nu se ridică decât la mai puțin de jumătate din servicii (42%). În acest context,  Programul ISA 2 se angajează să promoveze și, după caz, să sprijine standardizarea parțială sau deplină a soluțiilor de interoperabilitate existente și că aceste acțiuni se vor desfășura în cooperare cu alte activități de standardizare la nivelul UE, în cadrul organizațiilor de standardizare europene și al altor organizații internaționale de standardizare.

Prezentări

Promoting semantic interoperability in Europe, 19 mai 2015 (versiunea engleză, .ppt)

The Digital Single Market and the role of Interoperability, 23 septembrie 2015 (versiunea engleză, .ppt)


Anunțuri

isa 2

Conferința ISA 2 (Bruxelles, Belgia), 3 martie 2016

Organizator: Comisia Europeană

În deschidere: Andrus Ansip, Vice-Președinte CE; Günther H. Oettinger;

Mai multe detalii, pe website-ul conferinței.

Consultă programul conferinței aici.