eAcademie pentru funcționarii din administrația publică 

 

sigla-UE-Romania-IS2013

IMPORTANT !!! MCSI (Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională) a lansat pe platforma eAcademie – Cursul de Securitate Informatică.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), sub coordonarea MCSI, a lansat pe platforma eAcademie Cursul de Securitate Informatică, acesta adresându-se tuturor categoriilor de funcționari care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor publice centrale și locale. Ghidul care însoțește cursul vine cu o serie de informații utile, având drept scop îmbunătățirea culturii de securitate a tuturor celor care utilizează în activitatea lor sistemele informatice online.

Principalul obiectiv al acestui curs este acela de a deprinde practicile de bază care să asigure securitatea informației, astfel tehnicile și mecanismele de securitate devenind accesibile într-un mod interactiv și facil, evitându-se expunerea la o serie de riscuri deja identificate în spațiul online.
O bună înțelegere și deprindere a măsurilor de securitate cibernetică de către toți funcționarii din sectorul public conduce la creșterea eficienței actului de eGuvernare, reducerea timpului de interacțiune cu cetățenii și diminuarea cheltuielilor generate de operațiunile de securizare și devirusare a datelor vehiculate în spațiul online.

Link către canalul Youtube al CERT-RO.

Cum te instruiești cu „eAcademie” ?

Cerințe:

– Platforma oferă funcții de ajutor contextual;
– Platforma este accesibilă din orice browser, pentru accesul la platformă fiind suficient un browser standard web (Internet Explorer minim versiunea 7 sau Mozilla Firefox minim versiunea 2);
– În orice moment al utilizării sistemului, se poate accesa ajutorul contextual;
– Utilizarea sistemului nu necesită instalarea manuală a unei aplicații dedicate pe mașinile cursanților;
– Sistemul are integrat manualul de utilizare al aplicației;
– Interfața sistemului ghidează utilizatorii în fiecare moment, astfel încât să nu fie necesară consultarea de manuale sau materiale ajutătoare;
– Fiecare dintre sesiunile de curs are o durată de aproximativ 4 ore.


Cum particip la instruirea prin eAcademie?

Ca instituție: trimiteți un e-mail la adresa eacademie@msinf.ro, mesaj conținând atașat un tabel cu 4 coloane: numele și prenumele , adresa de e-mail, instituția, cursurile solicitate. Persoanele înscrise în tabel vor primi, prin e-mail, toate informațiile necesare instruirii.
* model de Tabel pe care-l puteți descărca și completa.

Ca funcționar într-o instituție: informați instituția cu privire la posibilitatea instruirii cu ajutorul platformei eAcademie. Solicitați instituției din care faceți parte să transmită un mail de tipul celui descris mai sus. Veți primi, tot prin e-mail, informațiile necesare instruirii.

Ca persoană: trimiteți un e-mail la adresa eacademie@msinf.ro, mesaj conținând următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, cursul solicitat pentru instruire. Veți primi, tot prin e-mail, informațiile necesare instruirii.

Persoana de contact din cadrul MCSI privind proiectul eAcademie:

Andrei Savulescu: email andrei.savulescu@msinf.ro / telefon 0722 794 358


Dacă ai credențiale,  mergi direct la instruirea online

LISTA TEMELOR DE INSTRUIRE

Cursul eGuvernare 1
eGov1-SES1: Aspecte introductive privind guvernarea electronică
eGov1-SES2: Tehnologia Informației și comunicațiilor; guvernarea electronică în administrația publică
eGov1-SES3: eGuvernare: strategie, plan de acțiune
eGov1-SES4: Domeniile care beneficiază de guvernarea electronică;  utilizare, componență și principiile guvernării electronice
eGov1-SES5: eGuvernare: creșterea transparenței

Cursul eGuvernare 2
eGov2-SES1: Principalele componente ale guvernării electronice G2C G2B
eGov2-SES2: Principalele componente ale guvernării electronice G2G G2E
eGov2-SES3: Implementarea guvernării electronice
eGov2-SES4: Creșterea calității serviciilor
eGov2-SES5: eGuvernarea pe lista priorităților și posibilităților

Cursul eGuvernare 3
eGov3-SES1: Carta eCetățeanului
eGov3-SES2: Căi de acțiune în vederea modernizării serviciilor publice din România folosind tehnologiile ICT
eGov3-SES3: Strategii de dezvoltare a serviciilor publice online
eGov3-SES4: Reducerea poverii administrative prin eGuvernare
eGov3-SES5: Rolul cercetării în implementarea cu succes a eGuvernării

Cursul eGuvernare 4
eGov4-SES1: Serviciile publice electronice. Canale de acces la serviciile publice electronice
eGov4-SES2: Serviciile electronice unidirecționale, bidirecționale, directe și auxiliare. Complexitatea serviciilor
eGov4-SES3: Strategii, metodologii și tehnologii de implementare a eGuvernării
eGov4-SES4: Modele de organizare a birourilor
eGov4-SES5: Noutăți în eGuvernare

Cursul eGuvernare 5
eGov5-SES1: Canalele de acces la administrația publică electronică. Intermediarii
eGov5-SES2: Aplicații eGuvernare în administrația publică
eGov5-SES3: Organizațiile virtuale
eGov5-SES4: Aspecte generale privind eInvățarea
eGov5-SES5: eGuvernarea, motor de modernizare a statului

Cursul eGuvernare 6
eGov6-SES1: Potențialul de modelare al eGuvernării
eGov6-SES2: Elemente care facilitează accesul la serviciile electronice. Site-urile și portalurile
eGov6-SES3: Achizițiile publice electronice. Concepte principale
eGov6-SES4: Fazele procesului de eAchiziție. Actorii eAchiziției
eGov6-SES5: Nivelele interoperabilității

Cursul eGuvernare 7
eGov7-SES1:Obiectivele și principiile interoperabilității
eGov7-SES2: eDemocrație. Aspecte generale despre eDemocrație
eGov7-SES3: Profesionalizarea și orientarea către procese prin eGuvernare
eGov7-SES4: Organizarea autorităților locale prin eGuvernare
eGov7-SES5: Interoperabilitatea tehnică, semantică și organizațională

Cursul eGuvernare 8
eGov8-SES1: Impactul eGuvernării asupra societății și economiei
eGov8-SES2: Servicii electronice din domeniul îngrijirii sănătății – eSănătatea
eGov8-SES3: Înregistrările electronice de sănătate
eGov8-SES4: Potențialul civic al noilor TIC
eGov8-SES5: Informația și sistemele de informații

Cursul eGuvernare 9
eGov9-SES1: Servicii pentru o societate deschisă
eGov9-SES2: Procedurile mediate online
eGov9-SES3: Declarațiile ministeriale de la Lisabona și de la Malmo privind guvernarea electronică
eGov9-SES4: eAdministrația locală
eGov9-SES5: eDemocrație. eVot

Cursul eGuvernare 10
eGov10-SES1: Politicile și acțiunile specifice cercetării eGuvernare
eGov10-SES2: Ce este cercetarea eGuvernare
eGov10-SES3: Orientarea către utilizator a e Guvernării
eGov10-SES4: eIncluderea
eGov10-SES5: Originea conceptului de eGuvernare

Cursul eGuvernare 11
eGov11-SES1: Avantajele, beneficiile și riscurile eGuvernării
eGov11-SES2: Istoria și dezvoltarea TIC
eGov11-SES3: Relații electronice (eBiz)
eGov11-SES4: Metodologia benchmarking-ului serviciilor publice online, partea I
eGov11-SES5: Elemente de Front Office și Back Office

Cursul eGuvernare 12
eGov12-SES1: Metodologia benchmarking-ului serviciilor publice online, partea a II a
eGov12-SES2: Conceptul Intranet
eGov12-SES3: Creșterea gradului de alfabetizare digitală
eGov12-SES4: Avantaje ale TIC pentru societate în Uniunea Europeană, partea I
eGov12-SES5: Avantaje ale TIC pentru societate în Uniunea Europeană, partea a II a

Cursul eGuvernare 13
eGov13-SES1: Aspectele internaționale ale Agendei Digitale
eGov13-SES2: Implementarea și guvernanța privind Agenda Digitală
eGov13-SES3: Sisteme informatice pentru dezvoltare urbană și Strategiile informaționale
eGov13-SES4: Abordări tipice ale evaluării și implementării GIS
eGov13-SES5: Cultura electronică. eCultura

Cursul eGuvernare 14
eGov14-SES1: Învățământul electronic. eÎnvățământ
eGov14-SES2: Tehnologiile produse și servicii de eÎnvățare
eGov14-SES3: Sisteme de management ale învățării și ale cursurilor. Portofoliul electronic ePortofoliu
eGov14-SES4: Justiția electronică. eJustiție
eGov14-SES5: Comerțul electronic

Cursul eGuvernare 15
eGov15-SES1: Comerțul electronic. Mijloace de plată electronică
eGov15-SES2: Sistemul de management al relațiilor cu clienții
eGov15-SES3: E-business
eGov15-SES4: Informația
eGov15-SES5: Declarațiile ministeriale de la Como și Manchester

Cursul 1
SES1: Ce este administrația publică
SES2: Barierele administrative
SES3: Transparența decizională în administrația publică
SES4: Serviciile administrației publice în varianta clasică
SES5: Modernizarea administrației publice

Cursul 2
SES1: Utilizarea TIC în administrația publică
SES2: Trecerea la conceptul de guvernare electronică (eGovernment)
SES3: Infrastructura serviciilor publice
SES4: Digital divide (decalaj digital)
SES5: Serviciile administrației publice în varianta electronică

Cursul 3
SES1: Canale de acces pentru serviciile publice în varianta clasică și electronică
SES2: Identitatea electronică (eID) și utilizarea ei pentru eServicii
SES3: Reforme de succes în informatizarea administrației publice Kafka
SES4: Orașul digital
SES5: Punctul de Contact Unic (PISEG)

Cursul 4
SES1: Modelul de Cost Standard
SES2: Aplicarea Modelului de Cost Standard
SES3: Balance Model
SES4: Customer Journey Mapping
SES5: Direcții de dezvoltare pentru serviciile Societății Informaționale

Cursul 1
SES1: Sistemul Electronic Național
SES2: Serviciile publice furnizate în sistem electronic. Promovarea Tehnologiei Informației
SES3: Cadrul instituțional
SES4: Măsurile luate de România pentru adaptarea cadrulu legislativ la cel european, partea I
SES5: Măsurile luate de România pentru adaptarea cadrului legislativ la cel european partea II

Cursul 2
SES1: Măsurile luate de România în domeniul tehnologiei informației și a serviciilor informaționale, partea I
SES2: Măsurile luate de România în domeniul tehnologiei informației și a serviciilor informaționale, partea II
SES3: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
SES4: Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, partea I
SES5: Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, partea I

Cursul 3
SES1: Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, partea a II a
SES2: Punctul de contact unic electronic (PCU electronic)
SES3: Cerințe minime de securitate a prelucrării de date cu caracter personal
SES4: Semnătura electronică. Furnizarea de servicii de certificare
SES5: Suspendarea și încetarea valabilității certificatelor. Autoritatea de reglementare și supraveghere în domeniul serviciilor de certificare

Cursul 4
SES1: Procedura de eliberare a unu certificat
SES2: Serviciul universal
SES3: Obligații impuse furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața. Drepturile utilizatorilor finali
SES4: Accesul la rețelele de comunicații electronice
SES5: Măsurile pentru organizarea și realizarea schimbulu de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice

Cursul 1
SES1: Soluţiile de eGuvernare – securizarea identităţii
SES2: Front-office
SES3: Back-office
SES4: Procesele back office – cantitativ vs. calitativ
SES5: Back-office concentrat pe beneficiile generale

Cursul 2
SES1: Ghid de elaborare a unei arhitecturi a soluţiilor eGuvernare
SES2: Soluţii eGuvernare
SES3: Soluţii pentru eGuvernare – depăşirea barierelor – partea I
SES4: Soluţii pentru eGuvernare – depăşirea barierelor – partea a II-a
SES5: Soluţiile legale pentru barierele eGuvernării – partea I

Cursul 3
SES1: Soluţiile legale pentru barierele eGuvernării – partea a II-a
SES2: Componentele soluţiilor eGuvernare – cazul Belgiei
SES3: Cadrul front-office şi back-office al eGuvernării
SES4: Soluţia Ghişeului Unic
SES5: Tehnologii folosite la crearea de portaluri web de eGuvernare

Cursul 4
SES1: Portalurile web – componentă a eGuvernării
SES2: Call center-ul în administraţia publică
SES3: Soluţii eGuvernare. eVama
SES4: eGuvernare, răspuns la criza economică
SES5: Dezvoltarea soluţiilor eGuvernare interoperabile

Cursul 1
SES1: Autentificarea în sistemele Societății Informaționale (SI)
SES2: Autentificarea prin cunoștinte
SES3: Metode biometrice de autentificare
SES4: Performanțele sistemelor biometrice de autentificare
SES5: Modulul de autentificare în sistemele Societății Informaționale

Cursul 2
SES1: Securitatea sistemelor Societății Informaționale
SES2: Programul de securitate în sistemele SI
SES3: Factorii de influență a securității sistemelor SI
SES4: Analiza costurilor securității sistemelor SI
SES5: Controlul accesului în sistemele SI

Cursul 3
SES1: Autorizarea în sistemele software
SES2: Nivelurile de autorizare într-un sistem distribuit
SES3: Resurse ce necesită protejare în sistemele informatice
SES4: Arhitectura modulului de autorizare
SES5: Auditarea sistemelor informatice

Cursul 4
SES1: Auditarea la nivelul autorizării și autentificării sistemului informatic
SES2: Biometria
SES3: Auditul software și orientarea spre calitate
SES4: Autentificarea pentru depunerea declarațiilor
SES5: Autentificarea în Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP)

Cursul 1
SES1: Noțiunea de securitate a informațiilor
SES2: Securitatea rețelelor informatice
SES3: Secțiunile standardului de securitate ISOIEC17799. Organizarea securității. Legislație
SES4: Secțiunile standardului de securitate ISOIEC17799. Securitatea personalului. Controlul accesului
SES5: Clasificarea informațiilor, noțiuni introductive

Cursul 2
SES1: Clasificarea informațiilor organizațiilor
SES2: Clasificarea informațiilor. Principiile protejării informațiilor speciale
SES3: Controlul accesului în sistemele informatice, partea I
SES4: Controlul accesului în sistemele informatice, partea a II a
SES5: Controlul accesului în istemele informatice. Identificare și Autentificare, partea I

Cursul 3
SES1: Controlul accesului în sistemele informatice. Identificare și Autentificare, partea a II a
SES2: Metode criptografice de protejare a informației
SES3: Criptografia
SES4: Algoritmi criptografici cu cheie secretă
SES5: Algoritmi criptografici cu chei publice

Cursul 4
SES1: Funcțiile sistemului informațional
SES2: Funcțiile generale ale unui sistem informatic de birou
SES3: Securitatea informatică, parte importantă a Cyberspace
SES4: Elemente de criptografie
SES5: Securizarea informațiilor în rețelele de calculatoare

Cursul 1
SES1: Ce este semnătura electronică
SES2: Elemente introductive privind semnătura electronică
SES3: Activitatea notarială electronică în România
SES4: Arhivarea electronică
SES5: Elemente introductive privind certificatul digital

Cursul 2
SES1: Factura electronică
SES2: Infrastructuri cu chei publice PKI
SES3: Marca temporală
SES4: Procedura de emitere a certificatului digital
SES5: Viitorul semnăturii electronice

Cursul 3
SES1: Procedura de depunere online a declarațiilor fiscale la administrația fiscală
SES2: Procedura de înregistrare în sistemul ANAF
SES3: Valoarea juridică a semnăturii electronice
SES4: Elemente introductive privind dispozitivul eToken
SES5: Semnatura electronică obligatorie

Cursul 4
SES1: Semnatura electronică extinsă
SES2: Semnatura electronică în Microsoft Outlook
SES3: Elemente introductive privind smartcard
SES4: Modernizarea serviciilor publice folosind TIC, partea I
SES5: Modernizarea serviciilor publice folosind TIC, partea a II a

Cursul 1
SES1: Web 1.0, 2.0, 3.0
SES2: Noțiuni introductive despre site-uri web, partea I
SES3: Noțiuni introductive despre site-uri web, partea a II a
SES4: Browsere web
SES5: Războiul browserelor

Cursul 2
SES1: Phishing
SES2: Transport Layer Security
SES3: Inițiativa pentru Accesibilitatea Internetului (WAI)
SES4: Ghidul pentru Accesibilitatea Conținutului Web (WCAG)
SES5: Ghidul de Accesibilitate pentru Instrumente Creare Conținut (ATAG)

Cursul 3
SES1: Ghidul de Accesibilitate pentru Agenții Utilizatorilor (UAAG)
SES2: Evaluarea proiectării și aplicațiilor interfeței web
SES3: Instrumente de evaluare a accesibilității interfețelor web
SES4: Guvernarea mobilă (mGuvernare)
SES5: Chioșcurile interactive

Cursul 4
SES1: Informațiile de interes public
SES2: Sistemul Electronic Național
SES3: Sistemul Electronic de Atribuire a Licențelor de Transport de Persoane (SAET)
SES4: Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)
SES5: Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP)

Cursul 1
SES1: Introducere în sisteme informatice interorganizaționale
SES2: Infrastructura tehnologiei informației pentru sistemele interorganizaționale
SES3: Schimb Electronic de Date (EDI)
SES4: Factori și beneficii ale sistemelor Schimb Electronic de Date (EDI)
SES5: Standardizarea în sistemele Schimb Electronic de Date

Cursul 2
SES1: Beneficii ale sistemelor informatice interorganizaționale
SES2: Introducere în eXtensible Markup Language (XML)
SES3: Comparație între sistemele EDI și XML
SES4: Intranet. Prezentare generală
SES5: Planificarea și crearea unei rețele Intranet

Cursul 3
SES1: Funcționalități ale rețelelor Intranet
SES2: Conținut și modele de Intranet
SES3: Administrare Intranet
SES4: Tehnologie Intranet
SES5: Intranet și cultura organizațională

Cursul 4
SES1: Beneficii și avantaje obținute prin utilizarea rețelei Intranet
SES2: Noțiuni și concepte generale legate de Enterprise Resource Planner
SES3: Sistemele Enterprise Resource Planning (ERP)
SES4: Soluția SAP ERP
SES5: Noțiuni și concepte generale legate de X ERP

Cursul 1
SES1: Inițiativa eEurope
SES2: Tendințe, factori stimulativi și provocări ale tehnologiei Europene prezentate la Lisabona
SES3: Capacitățile europene de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
SES4: Strategia Guvernului României privind Informatizarea Administrației Publice
SES5: Instrumente folosite în Informatizarea AP

Cursul 2
SES1: Strategia privind IAP, partea I
SES2: Strategia privind IAP, partea a II a
SES3: Aplicarea strategiei guvernamentale privind IAP
SES4: Portalul pentru formulare administrative online
SES5: Pagina Sistemului Electronic Național

Cursul 3
SES1: Sistemul informatic. Schimbarea adresei de domiciliu
SES2: Plata taxelor și impozitelor prin mijloace electronice
SES3: Comunicațiile în bandă largă (broadband)
SES4: Priorități pe termen mediu ale MCSI
SES5: Initiațiva i2010 (Europe Information Society 2010)

Cursul 4
SES1: Agenda Digitală
SES2: Asigurarea unei Piețe Digitale Unice și dinamice
SES3: Interoperabilitatea și standardizarea. Încredere și securitate
SES4: Acces rapid și ultrarapid la Internet
SES5: Cercetare și Inovare

Cursul 1
SES1: Prezentare generală Societatea Informațională
SES2: Principiile Societății Informaționale
SES3: Dezvoltarea Societății Informaționale
SES4: Grade de sofisticare ale sistemelor Societății Informaționale
SES5: Domeniile Societății Informaționale

Cursul 2
SES1: Tehnologiile Societății Informaționale
SES2: Beneficiile Societății Informaționale
SES3: Sisteme de guvernare electronică
SES4: Arhivarea electronică
SES5: Sisteme eBusiness

Cursul 3
SES1: Sisteme eEducație
SES2: Sisteme eSănătate
SES3: Dezvoltarea sistemelor informaționale
SES4: Virtualizarea
SES5: Virtualizarea în administrația publică

Cursul 4
SES1: Virtualizare (studii de caz)
SES2: Cloud computing
SES3: Servicii cloud computing
SES4: Supercomputing  (prezentare generală)
SES5: Supercomputing (studii de caz)