Programul Operațional pentru Sprijinirea Politicii Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a reprezentat o iniţiativă a Directoratului General DG INFSO, Comisia Europeană, având drept scop stimularea inovării şi competitivităţii prin preluarea la scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni, administraţia publică şi mediul de afaceri (în special IMM-uri) la nivelul perioadei de programare 2007 – 2013.

Liniile de finanţare au vizat implementarea unor activități inovative prin facilitarea accesului la schimburi transfrontaliere pentru toate cele trei componente ale programului: ICT, Antreprenoriat şi Inovare, Energie Inteligentă pentru Europa.

În general, proiectele pilot la scară largă derulate prin intermediul Programului Comunitar CIP ICT PSP au vizat dezvoltarea spaţiului european unic, întărirea pieţei interne digitale la nivelul spaţiului comunitar, alături de încurajarea inovării pin adoptarea la scară largă a investițiilor în IT&C – cu alte cuvinte, dezvoltarea unei societăți informaționale inclusive și a unor servicii mult mai eficiente și eficace în domeniile de interes public, având drept obiectiv final îmbunătățirea nivelului de viață prin rezolvarea unor probleme specifice cu care se confruntă cetăţenii europeni în viaţa de zi cu zi.

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională a avut rolul de Coordonator Naţional şi Punct de Contact pentru Programul CIP ICT PSP.

Programul Comunitar CIP ICT PSP a fost preluat de DG CONNECT, Comisia Europeană la nivelul iniţaitivei CEF TELECOM pentru perioada de programare 2014 – 2020. Mai multe detalii despre această iniţiativă  a Comisiei Europene se regăsesc în cadrul secțiunii Cooperare internațională – CEF Telecom.

Exemple de bune practici în implementarea la nivel naţional a Programului Comunitar CIP ICT PSP:

CIP ICT PSP 2012

10 februarie 2012

– Prezentare CIP ICT PSP (.pdf)
– CIP InfoDay Bucharest (engleză, .pdf)
– Idealist – Your Worldwide ICT Support Network (engleză, .pdf)
– FP7 ICT Work Programme 2011 – 2012 (engleză, .pdf)
– Proiecte pilot la scară largă finanțate de Comisia Europeană (video)

13 februarie 2012

– e-CODEX – “e-Justice Communication via Online Data Exchange”,  (engleză, .pdf / video)
– SPOCS – Simple Procedures Online for Cross-Border Services (engleză, .pdf)
– HeERO (Harmonised eCall Implementation Pilot): „eCall” – Apelul de urgenţă 112 din autovehicul” (engleză, .pdf)
– EuroGeoSource – Un portal al UE pentru resurse energetice și minerale compatibil INSPIRE (engleză, .pdf)
– ThermoMap – Cartarea potențialului geotermic de suprafață în vederea estimării arealelor favorabile instalării schimbătoarelor de căldură (engleză, .pdf)
– SEENECO (Rețeaua Sud-Est Europeană a clusterelor de excelență) – Promovarea și dezvoltarea clusterelor de talie mondială în Europa: promovarea excelenței managementului de cluster în Uniunea Europeană (.pdf)
– NET-EUCEN: Network of European Stakeholders for Enhancing User Centricity in eGovernance (engleză, .pdf)
– SPOCS – Simple Procedures Online for Cross-Border Services, large scale pilot (engleză, .pdf)