Scop

Proiectul „Dezvoltare Bridge PKI” (Public Key Infrastructure) a avut ca scop furnizarea de servicii complete între unități ale administrației publice centrale și locale, diferite, prin îndeplinirea interoperabilității totale a sistemelor informaționale centrale cu cele ale administrațiilor publice locale, care sunt desemnate din ce în ce mai mult să asigure coordonarea directă a serviciilor furnizate către cetățeni sau agenți economici, devenind astfel interfața administrației publice centrale.

Obiectivele proiectului

a) pe termen scurt:

  • asigurarea capacității unei aplicații de chei publice de a interacționa cu altă aplicație de chei publice;
  • posibilitatea mixării de componente provenind de la firme diferite pentru crearea unei infrastructuri de chei publice organizaționale;
  • interacțiunea dintre domenii de chei publice aparținând unor organizații diferite, pentru a permite efectuarea unor tranzacții sigure între aceste organizații.

b) pe termen lung:

Standardele în domeniul criptografiei cu chei publice a fost și sunt greu de adoptat; pentru crearea unei infrastructuri bazată pe chei publice, a fost necesar un consens în ceea ce privește:

  • formatul certificatelor digitale – care să fie cât mai apropiat de necesitățile fiecărei aplicații;
  • clienții care fac cereri pentru astfel de certificate;
  • serverele care emit certificate;
  • părțile ce verifică validitatea certificatelor.

Interoperabilitate

„Bridge PKI” reprezintă punerea în practică a unei arhitecturi care asigură interoperabilitatea mai multor infrastructuri de chei publice (PKI – Public Key Infrastructure) distincte, ce are ca scop emiterea certificatelor digitale pentru utilizatori sau echipamente de calcul, certificate care asigură identificarea electronică fără echivoc a acestor entități, fiind practic identitatea electronică a acestora.

Acest proiect reprezintă o combinație de produse hardware și software, politici și proceduri care asigură securitatea de bază necesară astfel încât doi utilizatori care nu se cunosc sau se află în puncte diferite de pe glob să poată comunica în siguranță. La baza PKI se află certificatele digitale (pașapoartele electronice) care mapează semnătura digitală a utilizatorului la cheia publică a acestuia.

Beneficiari și beneficii

Administrația Centrală și Autoritățile de Certificare – fiecare entitate implicată a beneficiat de propria arhitectură PKI . Prin dezvoltarea acestei arhitecturi de interoperabilitate, entitățile ce au aderat la acest sistem au devenit cunoscute în cadrul topologiei. După enrollement-ul unității în cadrul acestui sistem, comunicarea între părți devine sigură, nemaifiind necesară o autentificare auxiliară. Prin aderarea marilor companii la acest sistem, costurile financiare, resursele de timp și efortul de implementare au fost considerabil reduse.

Rezultate

  1. Integrarea proiectului cu furnizori acreditați de certificate digitale (CertSign, DigiSign, AlfaSign, Transsped, CertDigital)
  2. Integrarea proiectului în 4 sisteme electronice naționale: IMM, PCU, ONRC, SEAP, devenind disponibile prin proiect următoarele funcționalități:

– autentificare în portal pe bază de certificat digital calificat
– autentificare la serviciile web, pe bază de certificat digital calificat
– semnarea digitală de documente, pe bază de certificat digital calificat
– verificare autentificare/validare certificat
– verificare semnătură digitală/validare certificat.

Finanțare

Proiectul „Dezvoltare Bridge PKI” este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice – Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice”.

Bugetul total alocat proiectului a fost de 5.174.000 RON fără TVA și a cuprins costuri aferente achizițiilor de hardware, software, servicii de mentenanță, activități de management de proiect, informare și publicitate conform normelor europene.

Procedura de achiziție

OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (cu modificările și completările ulterioare).

Finalizarea procedurii de achiziție publică: octombrie 2013, când s-a demarat contractul de servicii cu consorțiul format din SC ASESOFT International SA (lider de asociere) și SC XOR IT SYSTEMS SRL prin ASESOFT International, a cărei ofertă financiară a fost de 5.174.000 lei fără TVA, nefăcând parte din categoria IMM-urilor.