Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională a derulat pe o perioada de 25 de luni, începând cu data de 22.11.2013, proiectul “Analiza la nivel național a sectorului comunicații și societatea Informațională și planificarea pentru cadrul financiar 2014 -2020“, cod SMIS 48820, în valoare de 1.554.975,71 RON (TVA inclus), din care 1.447.386,28 lei cu TVA finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.
Proiectul a fost implementat cu ajutorul Ernst&Young SRL si Innovera Consulting SRL.

Obiectivul pe care proiectul l-a îndeplinit a fost pregătirea pentru implementarea și monitorizarea intervențiilor în domeniul comunicații, tehnologia informației și societății informaționale din perioada de programare 2014-2020, pe baza analizei detaliate și exacte a nevoilor specifice precum și a unei analize operaționale și instituționale a modului în care au fost gestionate intervențiile publice finanțate din perioada 2007-2013.

La sfârșitul perioadei de implementare, au fost îndepliniți următorii indicatori asumați ai proiectului:
–  Raport inițial;
– Raport privind planificarea (calendar de pregătire/ implementare, beneficiar, valoare estimată, surse potențiale de finanțare) principalelor proiecte 2014-2020 pentru sectorul societății informaționale necesare atingerii obiectivelor stabilite prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România, Acordul de Parteneriat și programe subsecvente;
– Studiu privind posibilele probleme în implementare (instituționale, administrative, la nivelul beneficiarilor privați, după caz) pentru perioada 2014-2020 și recomandări de prevenire și soluționare a acestora;
– Studiu privind modalitățile de implementare a intervențiilor în domeniul TIC din cadrul programelor operaționale 2014-2020;
– Organizarea a 10 evenimente (seminarii de informare/conferințe, focus grupuri, etc);
– Raport final al proiectului.