Proiecte acte normative, MCSI – 2020

Ordonanță de urgență privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situaţiilor de urgenţă – publicat la data de 30.04.2020 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiecte acte normative, MCSI – 2019

Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 511 alin.(1) și alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice – publicat la data 23.12.2019) – fara termen de consultare

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – publicat la data de 07.12.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului “Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT” – publicat la data de 02.12.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Hotărâre privind structura, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice – publicat la data de 11.10.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Proiect de OUG pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu privire la infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – publicat la data de 25.09.2019 – termen de consultare 30 zile

Proiect de OUG

Notă de fundamentare

Anunț Dezbatere Publică

 


Proiect de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice – publicat la data de 24.09.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de OUG

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico – Economic pentru Societatea Informaţională – publicat la data de 02.09.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice – publicat la data de 08.08.2019 – termen de consultare până în data de 23.08.2019

Proiectul de Ordonanță, actualizat în urma dezbaterii publice (*.pdf)
Minuta dezbaterii publice (*.pdf)

Proiect de Ordonanţă (*.pdf, *.doc)

Notă de fundamentare (*.pdf, *.doc)

Anunț organizare dezbatere publică


Proiect de Ordonanță pentru modificarea art.137 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare – publicat la data de 07.08.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1132 din 18 decembrie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională – publicat la data de 07.08.2019

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale – publicat la data de 06.08.2019 – termen de consultare 10 zile

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale – publicat la data de 23.07.2019

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre pentru aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale, a criteriilor intersectoriale şi a criteriilor sectoriale specifice – publicat la data de 23.07.2019

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanţă privind prorogarea unui termen prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, cu modificările şi completările ulterioare – publicat la data de 22.07.2019

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu modificările şi completările ulterioare – publicat la data de 05.07.2019

Proiect de Hotărâre

Propunere de organigramă

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare – publicat la data de 13.06.2019

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – publicat la data de 13.06.2019

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative – publicat la data de 12.06.2019

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Lege privind realizarea Cadrului naţional de referinţă pentru realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – publicat la data de 03.06.2019

Proiect de Lege

Expunere de motive


Proiect de Ordonanță de urgență privind prorogarea unui termen prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național – publicat la data de 07.03.2019

Proiect de Ordonanţă

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru determinarea valorilor de prag necesare pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale – publicat la data de 07.03.2019

Proiect de Hotărâre

Notă de fundamentare


Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO – publicat la data de 18.02.2019

Proiect de Hotărâre

Expunere de motive


Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice – publicat la data de 30.01.2019

Expunere de motive


Proiecte acte normative, MCSI – 2018

Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea  unui  nivel  comun  ridicat  de  securitate  a reţelelor şi sistemelor informatice

Notă de fundamentare


Proiect de Hotărâre privind modificarea unor acte normative

Notă de fundamentare 

Anexa nr.14 -Structura Organizatorică a Ministerului Comunicatiilor și Societății Informationale


Hotărâre a Guvernului privind aderarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la Aranjamentul Regional revizuit privind Serviciul de Radiocomunicații pe Căile de Navigație Interioară

Notă de fundamentare

Hotărâre privind aderarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la Aranjamentul Regional revizuit privind Serviciul de Radiocomunicații pe Căile de Navigație Interioară


Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Istanbul (20 septembrie – 7 octombrie 2016)

Expunere de motive

Proiect de Lege


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național

[Cu modificări rezultate din consultarea publică, pregătită pentru trimiterea pe circuitul de avizare, 14.09.2018]

Notă de fundamentare – 14.09.2018

Proiect de HG – 14.09.2018

Strategia privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național – 14.09.2018

Notă de fundamentare – 23.08.2018

Proiect de HG – 23.08.2018

Strategia privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național – 23.08.2018


Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/2102 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

Expunere de motive

Proiect de Lege


Proiect de ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

Expunere de motive

Proiect de OG


Proiect de ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru dezvoltarea comunicațiilor electronice

Nota de fundamentare 28.06.2018

Proiect de OUG


Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

Nota de fundamentare 04.05.2018

Proiect de HG


Proiect de Hotărâre privind structura, atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei filatelice

Nota de fundamentare 04.05.2018

Proiect de HG


Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Națională „Poșta Română” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nota de fundamentare 29.03.2018

Proiect de HG 29.03.2018


Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea HG 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Nota de fundamentare 01.03.2018

Proiect de HG 01.03.2018


Proiect de Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice

Expunere de motive 20.02.2018

Proiect de lege 20.02.2018


Proiect de Ordonanţă pentru completarea art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

Notă de fundamentare 12.01.2018

Proiect de ordonanţă 12.01.2018


Proiect de Ordonanță privind unele măsuri în domeniul radiocomunicațiilor

Notă de fundamentare 04.01.2018

Proiect de ordonanță 04.01.2018

 

Proiecte acte normative, MCSI – 2017

Proiect de Hotărâre privind structura, atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei filatelice

Notă de fundamentare 21.12.2017

Proiect de hotărâre 21.12.2017

Proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare

Nota de fundamentare 8.12.2017

Proiect de ordonanta 8.12.2017

Proiect de Hotarare privind unele masuri referitoare la participarea statului roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la majorarea capitalului social al Companiei Nationale „Posta Romana” S.A.

Nota de fundamentare 09.01.2018

Proiect de hotărâre 09.01.2018

Nota de fundamentare 7.12.2017

Proiect de hotărâre 7.12.2017

Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

Expunere de motive 3.10.2017

Proiect de lege 3.10.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr 403 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național

Nota de fundamentare

Nota de fundamentare 16.08.2017

Proiect de hotărâre

Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)

Expunere de motive
Proiect de Lege

Proiect de Lege privind ratificarea Actelor finale ale Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), adoptate la Busan  în anul 2014

Expunere de motive
Proiect de Lege

Inițiative legislative europene în dezbatere

(comentarii și sugestii: propuneri@comunicatii.gov.ro)

Propunere de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune, Bruxelles, 7 februarie 2013.


Propunere de DIRECTIVĂ a Parlamentului European și a Consiliului  privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public, Bruxelles, 3 decembrie 2012.


Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut în cadrul pieței interne. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)

* Evaluarea impactului care însoțește regulamentul mentionat mai sus.


Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ”Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (cu Anexele 1/2/3). (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)


Propunere de decizie către Parlamentul European și Consiliu privind utilizarea benzii de frecvențe de 479-790 MHz în Uniune. (publicat la 04.02.2016, de trimis comentarii și sugestii până la 13.02.2016)

2016

„Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice”

Proiect de Lege  / Expunere cartele preplătite, publicate la 06.09.2016

* Anunț 23.09.2016: MCSI suspendă procedura de avizare a proiectului de act normativ, respectiv consultarea publică și lansarea pe circuitul de avizare interinstituțional. Precizăm că MCSI va ține cont de toate observațiile primite până la acestă dată. Detalii privind reluarea procedurii vor fi comunicate ulterior.


„Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 09.08.2016


„Ordonanță pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 09.08.2016


„Ordonanță privind stabilirea anumitor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră.”

Proiect de Ordonanță / Nota de fundamentare, publicate la 13.07.2016


„Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)”

Proiect de Lege / Expunere de motive, publicate la data de 14.06.2016


„Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicatiilor și pentru Societatea Informaţională”

Proiect de Hotărâre / Notă de fundamentare, publicate la 31.05.2016


„Proiect de Hotărâre de Guvern privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”

Proiect de Hotărâre / Notă de fundamentare, ambele publicate la 13.05.2016


„Proiect de lege privind Securitatea cibernetică a României”, publicat la de 27.01.2016 (legea este în dezbatere publică minim 30 zile de la data publicării pe site)
Proiect de lege (.pdf / .doc) / Expunere de motive (.pdf / .doc)

* Raport de stadiu privind Legea Securității Cibernetice a României, publicat la 01.04.2016 (.doc)

* Legea privind Securitatea Cibernetică a României, versiunea intermediară, publicată la 04.04.2016 (.doc)

* Anunț 23.09.2016: MCSI suspendă procedura de avizare a proiectului de act normativ, respectiv consultarea publică și lansarea pe circuitul de avizare interinstituțional. Precizăm că MCSI va ține cont de toate observațiile primite până la acestă dată. Detalii privind reluarea procedurii vor fi comunicate ulterior.


„Proiect de Hotărâre privind compatibilitatea electromagnetică”. (publicat la 12.02.2016)
Proiect de HotărâreNotă de Fundamentare


„Proiect de lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice” – transmis spre circuit de avizare. (publicat la 18.01.2016)
Proiect de legeExpunere de motive

Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru  stabilirea  unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. (aprobată de Guvernul Romaniei în 23.03.2016) / Expunere de motive, versiunea 15.03.2016


„Ordonanţă privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP”. (publicat la 07.01.2016)
Proiect de Ordonanţă / Notă de fundamentare


„Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România”. (publicat la 07.01.2016)
Proiect de OrdonanţăNotă de fundamentare

 

1. HOTĂRÂRE nr. 315 din 23 martie 2011 privind înfiinţarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii.

Proiect de Hotărâre / Nota de Fundamentare

2. HOTĂRÂRE nr. 1093 din 3 noiembrie 2010 pentru aprobarea Acordului din 10 iunie 2010 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Proiect de Hotărâre / Nota de Fundamentare / Acord (ro, en, it)

3. LEGE nr. 41 din 4 aprilie 2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007.

Expunere de motiveLege nr. 41 din 4 aprilie 2011 / Actul Final al Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (partea 1, partea 2, partea 3) / Anexe (1, 2, 3)

4. HOTĂRÂRE nr. 1235 din 6 decembrie 2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Proiect de Hotărâre de Guvern  / Nota de Fundamentare HG

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice.

Proiect de Ordonanță de UrgențăNota de Fundamentare OUG

6. ORDIN nr. 888 din 5 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Ordin ministru