Anunțuri

Primul contract cadru pe patru ani, încheiat între RADIOCOM și SRTv

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (RADIOCOM), sub coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale (MCSI), a încheiat un acord cadru pe patru ani cu Societatea Română de Televiziune (SRTv), pentru prestarea serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor publice de televiziune, pe cale terestră în format digital.

Având în vedere negocierile susținute  pe care le-am avut în ultimii trei ani cu SRTv, semnarea pentru prima dată a unui acord cadru pe o perioadă de patru ani reprezintă un succes comun al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și RADIOCOM în perspectiva continuării și finalizării procesului de implementare a televiziunii digitale terestre în România.

Semnarea acordului cadru a avut la bază demararea de către SRTv a procedurii de negociere fără publicare pentru achiziția de servicii privind preluarea, transportul și difuzarea programelor televiziunii publice, inserțiile și transmisiile interne și internaționale, pentru o perioadă de patru ani, începând cu 01.01.2019.

RADIOCOM a depus oferta, în conformitate cu documentația de atribuire, în data de 17.09.2018. În urma ședinței de negociere, care a avut loc la sediul SRTv, oferta depusă de RADIOCOM a fost declarată, de către comisia de evaluare, conformă cu cerințele din documentația de atribuire.

Semnarea acordului cadru deblochează procedura de negociere cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în vederea încheierii unui acord de finanțare, condiție necesară demarării achiziției de echipamente și servicii aferente implementării proiectului de televiziune digitală terestră.

Finanțarea BEI alături de fondurile atrase în urma derulării unei proceduri de achiziție pentru finanțare de la o bancă comercială și fondurile din surse proprii vor permite implementarea proiectului de televiziune digitală terestră.

RADIOCOM este operatorul național care asigură, conform licenței, preluarea, transportul și difuzarea programelor publice de televiziune în format digital terestru, începând din 17.06.2015, printr-o soluție tranzitorie.

Skip to content