Anunțuri

Prelungire termen pentru Dezbaterea Publică privind lansarea conceptului "Smart City în România".

MCSI prelungește termenul până la care toți cei interesați pot trimite idei și propuneri despre cum doresc să arate următorul oraș Smart în România, precum și pe cei interesați în a derula astfel de proiecte, pe baza cărora se va elabora primul Ghid de prezentare a conceptului de Smart City în România. Noul termen este 25 iunie 2016.

Propunerile se vor transmite electronic la adresa: smartcity@msinf.ro,  cu subiectul Smart City România,  și/sau pe forumul participativ din cadrul portalului eRomania – secțiunea FORUM, ori pe rețelele de social media ale Ministerului Comunicațiilor.


În acest context global, de digitalizare a democrației datorată avântului tehnologic și noii revoluții digitale care produce efecte la nivel de individ și societate, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională își propune pentru luna septembrie 2016 finalizarea unui Ghid de Prezentare a conceptului de Smart City în România – un compediu de soluții și tehnologii inteligente bazate pe IT&C care aplicate la nivel local și regional, pot transforma comunități în orașe inteligente cu acces liber la produse și servicii de calitate, cu sisteme de sănătate și educație moderne și cu administrații publice transparente care guvernează pentru cetățean și împreună cu acesta.

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională lansează Dezbaterea Publică de idei cu tema „Smart City România”. MCSI își propune pentru luna septembrie 2016 demararea unei inițiative pilot pentru creșterea interesului investitorilor în derularea de proiecte ce se așează sub umbrela Smart City, și anume Alba Iulia Smart City 2018.

În vederea promovării și implementării primului proiect pilot a acestui concept, MCSI vă invită să contribuiți direct la acest amplu proces interactiv prin care ideile și soluțiile tuturor cetățenilor și a entităților interesate vor fi preluate și concretizate sub forma primului ghid de prezentare a conceptului de Smart City în România.

Cine poate contribui?

Facem un apel la nivel național către toate companiile mari și mici, mediul academic, asociații din domeniul IT&C, clustere, hub-uri și alți specialiști interesați să ne transmită idei, propuneri și recomandări astfel încât să lansăm acest proiect generos de cooperare și parteneriat între administrația locală și mediul privat.

Skip to content