Anunțuri

Precizări de presă

Luni, 28 octombrie a.c., la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a avut loc ședința publică de dezbatere a proiectului Ordonanței de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, proiect aflat în transparență decizională pe site-ul MCSI, din data de 16.10.2019, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003.

La eveniment au participat reprezentanți ai MCSI, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Asociației Operatorilor Mobili din România, Avocatului Poporului, Alianței Părinților, Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, Frăției Ortodoxe Sf. Gheorghe, Asociației Civice pentru Viață, Asociației Medici pentru Consimțământ Informat, Asociației Civice Dreptatea, Asociației Pro Decizii Informate, Asociației Angel, Asociației Sf. Arhanghel Mihail, Asociației culturale „Orante”, Centrului Medical Naturalia, mass-media, precum și persoane fizice.

Dezbaterea publică a fost un amplu proces de consultare, cu luări de cuvânt din partea a peste 17 reprezentanți ai societății civile, care au ridicat în atenția autorităților prezente problematici diverse tratate în proiectul de act normativ cât și conexe acestuia, toate aspectele fiind analizate pe larg și prin contribuția reprezentanților instituțiilor participante.

Precizăm că toate propunerile de modificare a proiectului de act normativ pus în consultare publică, venite în urma dezbaterii publice, vor fi atent analizate și, după caz, preluate în vederea îmbunătățirii acestuia.

De asemenea, s-a convenit asupra prelungirii perioadei de consultare publică și organizării unei noi dezbateri publice la o dată ulterioară, care va fi comunicată pe site-ul MCSI.

Skip to content