Anunțuri

Pentru atingerea obiectivului MCSI de întărire a guvernanţei corporative a CNPR se urmăreşte Planul de Management al CNPR

 

Pentru atingerea obiectivului MCSI de întărire a guvernanţei corporative a CNPR se urmăreşte Planul de Management al CNPR  care a fost aprobat în luna ianuarie, prin hotarârea CA. Suplimentar , a fost a elaborată  o procedură la nivel de Minister prin care se descrie cum se îndeplinesc atribuţiile în calitate de acţionar, pentru a elimina incertitudinea şi intervenţia discreţionară. În luna Martie a acestui an, a fost prezentată o strategie POȘTA ROMÂNĂ 2020, în care sunt cuprinse măsurile importante. În următoarele două săptămâni, conducerea companiei va  prezenta o strategie pe termen lung, care va fi discutată la toate nivelele pentru o bună înțelegere a situației și motivarea tuturor angajaților la parcurgerea noului drum, care să aducă Poșta la valoarea de care România are nevoie.

Răspunsul MCSI la solicitările sindicatului – SLPR a fost de transparență și deschidere la dialog, în centrul preocupărilor noastre fiind cetățenii României, conform Constituției și legilor țării. Compania are un pronunţat rol social, având circa 27.000 de angajaţi susţinători de familii, un rol major în distribuirea pensiilor şi oferirea serviciilor poştale în toată România, chiar şi în cele mai îndepărtate şi izolate localităţi. În acelaşi timp, existenţa oficiilor poştale este un factor de dezvoltare locală important şi, în acest sens, experţii MCSI lucrează împreună cu experţii Bancii Mondiale la un concept de dezvoltare locală în zonele rurale, relaţionat cu Strategia Naţională Agenda Digitală şi Strategia de dezvoltare a reţelelor de bandă largă, de nouă generaţie, în care o contribuţie importantă să fie adusă şi de punctele de prezenţă ale Poștei Române.

Ne bucură preocuparea și atitudinea responsabilă a SLPR privind creșterea veniturilor Companiei și bunul mers al acesteia. Deja a început procesul de fixare a indicatorilor de performanță la nivelul conducerii și sperăm că managementul va extinde acest sistem la toți angajații. Este important ca fiecare angajat să știe ce așteaptă acționarii și clienții de la el și să fie un sistem drept de premiere a performanței. Este atribuția managementului să stabilească salarii în funcție de munca prestată și să crească salariile în limita bugetului stabilit, conform legii. Suntem de acord că o prioritatate o reprezintă cei cu salarii minime și un volum de muncă foarte mare. Suntem de acord și sprijinim inițiativa de optimizare și eliminare a celor care nu muncesc și nu aduc valoare Poștei Române. Apreciem disponibilitatea sindicatului de a sprijini diversificarea şi implementarea noilor servicii.

Apreciem că a fost transmis deja mesajul nostru de încredere în viitorul Poștei Române și apelul la imparțialitate în desfășurarea proceselor electorale din acest an.

Am iniţiat încă din ianuarie, discuţiile cu privire la situaţia concediilor de odihnă. Am cerut managementului să se îngrijească de angajaţi conform contractelor şi legilor. Vom promova un act normativ care să permită angajaților să efectueze concediu de odihnă, pentru posturile unice din mediul rural, fără a afecta prestarea serviciilor. Am invitat un reprezentant al SLPR în comisia de elaborare a cadrului legal şi vom finaliza această iniţiativă până în luna iulie. Menţionăm că această iniţiativă nu era cuprinsă în planul de priorităţi asumat de MCSI, dar o considerăm necesară, deoarece cunoaştem condiţiile şi munca deosebită depusă de poştaşi.

Vom facilita în continuare dialogul dintre CNPR și Autoritatea Naţională pentru Administrare şi de Reglementare Comunicaţii – ANCOM pentru compensarea serviciului universal. Este important ca acest serviciu necesar să fie compensat corect, pentru a avea servicii de calitate în toate localitățile țării în interesul cetățenilor, companiilor și administrației publice. Menţionăm că ANCOM este o autoritate independentă în subordinea Parlamentului României.

Am avut discuții asupra condițiilor de muncă și asupra vârstei de pensionare. Considerăm că în acest moment putem începe discuții aplicate asupra problemelor și găsirea unor căi alternative. Micșorarea vârstei de pensionare nu este o soluție când speranța de viață crește. Ne vom apleca asupra căilor de prevenire, de recuperare medicală și tratament și alte posibile soluții aplicate pentru diverse meserii expuse riscurilor de acest tip.

Apreciem dorința Sindicatului de a sprijini inițiativele noastre de așezare a Companiei pe baze solide, prin adoptarea unei strategii pe termen de 7 ani împărtășite de acționari și angajați. Am luat act de îngrijorarea privind amenzile primite de la Consiliul Concurenței, datoriile existente, contractele păguboase și erorile din trecut. Analizăm posibilitatea conversiei datoriei în acțiuni cu acordul Fondului Proprietatea și cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.

Compania are nevoie acum de finanțarea proiectelor de dezvoltare din strategie, pentru aducerea în secolul 21 a unor servicii atât de necesare. Finanțarea de la BERD pentru care a fost semnată vineri, scrisoarea de mandat, va rezolva o primă etapă a drumului de parcurs. Pentru dezvoltarea pe temen lung avem nevoie de un management stabil și performant, de o mișcare sindicală inteligentă și responsabilă, de proiecte fezabile, mai multe instituții financiare alături de noi, capital mai mai mult și mai ieftin. Vom avea nevoie de parteneriate puternice și aport de capital privat care să aducă accelerarea de care avem nevoie.

Discuțiile avute de Ministrul Marius Bostan împreună cu Vice-Premierul Costin Borc și liderii sindicali s-au desfășurat într-un mediu constructiv, bazat pe responsabilitate și respect reciproc. Au mai participat din partea Guvernului Secretarul de Stat Radu Dorcioman, Consilierul Premierului Tiberiu Petrescu, Directorul de Cabinet al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Sorin Mureșan.

Compania Națională Posta Romana-CNPR este deținută în proporție de 75% de Statul Român reprezentat de MCSI și 25% de Fondul Proprietatea. Compania este condusă prin Adunarea Generală a Acționarilor-AGA și Consiliul de Administrație-CA, recrutat profesionist, conform OUG 109.

 

Skip to content