Punctul de Contact pentru implementarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din cadrul MCSI este responsabil de implementarea Convenției la nivelul instituției.

Obiectivul Convenției este promovarea, protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități și promovarea respectului pentru demnitatea lor intrinsecă.

Conform prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevazute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, sunt constituite puncte de contact pentru implementarea Convenției în cadrul urmatoarelor ministere: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale ți Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Concomitent, actul normativ desemnează și un Mecanism de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenției.

Obiectiv

Împreună cu Mecanismul de coordonare formulează și înaintează spre adoptare politici publice și programe de implementare a Convenției în domeniul Comunicațiilor și Societății informaționale.

Atribuții

1. Împreună cu Mecanismul de coordonare definit, prin art.5 din Legea 8/2016, formulează și înaintează spre adoptare politici publice și programe de implementare a Convenției în domeniul comunicațiilor și  tehnologiei informației, prin consultarea îndeaproape și implicarea în mod active a persoanelor cu dizabilități, inclusive a copiilor cu dizabilități, prin organizațiile care îi reprezintă;

2. Furnizează Mecanismului de coordonare, la cerere, date despre activitatea de implementare a Convenției la nivelul ministerului;

3. Analizează și publică rapoarte cu privier la implementarea Convenției în domeniul aferent MCSI.

4. Menține legătura și colaborează cu Mecanismul de coordonare și Consiliul de monitorizare, definit prin art .5, Legea 8/2016, pentru a identifica principalele direcții de acțiune în vederea împlementării pe deplin a Convenției.