Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale.

Hotărârea nr. 36 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Socității Informaționale

 

REGULAMENT de Organizare și Funcționare (R.O.F): .pdf

 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale s-a reorganizat prin comasare cu Ministerul Transporturilor, prin OUG 68/2019, OUG 90/2019, respectiv OUG 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, înfiinţându-se astfel Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări 

Direcția Juridică și Resurse Umane

Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativ

Direcția Societatea Informațională

Direcția Programe și Proiecte

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI)

Punctul de Contact pentru implementarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Organigrama-MCSI