Anunțuri

Ordin privind reglementarea procedurii de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

Ca urmare a consultării publice avute cu toți actorii relevanți, coroborat cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a emis Ordinul privind reglementarea procedurii de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, care reglementează procedura de eliberare de către MCSI a avizului tehnic pentru platformele digitale puse la dispoziție utilizatorilor, prin care se asigură intermedierea transportului alternativ cu autoturism și conducător auto și stabilește cerințele minime tehnice și de securitate, pe care trebuie să le îndeplinească platformele digitale, utilizate în acest scop.

Totodată, actul normativ face referire și la documentele necesare pe care trebuie să le pună la dispoziție operatorul platformei digitale.

Obținerea avizului este condiționată de întocmirea unui raport de audit, prin acesta aducându-se un plus de valoare și siguranță în funcționarea platformelor digitale, cu impact pozitiv direct asupra calității serviciilor și siguranței pasagerilor care apelează la acest tip de serviciu.

Skip to content