Anunțuri

Noi posibilităţi de finanţare pentru operatorii privaţi din domeniul comunicațiilor electronice

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunţă, începând de astăzi, deschiderea apelului de finanţare aferent Acţiunii 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet. Această măsură vine ca urmare a elaborării şi aprobării Ghidului Solicitantului.

Având în vedere că ne dorim să debirocratizăm relaţia cetăţean-autoritate publică, dar şi să reducem decalajele  dintre mediul urban şi cel rural în ceea ce priveşte accesul la internet, putem spune că proiectele care vor fi depuse în cadrul acțiunii 2.1.1. vor veni atât în sprijinul oamenilor de rând, cât şi al mediului de afaceri. Concret, prin această nouă schemă de ajutor de stat se va finanța construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, fiind eligibili pentru a accesa fonduri nerambursabile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data depunerii cererii de finanțare, sunt notificate ca furnizori de  comunicații electronice de cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori aceleiași date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și nici nu au avut suspendat acest drept”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Astfel, în cadrul Acţiunii 2.1.1.  va fi finanțată construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor, cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, pentru a garanta transmiterea mai bună de informații în ambele sensuri.

Introducerea conexiunii de tip NGA va oferi acces la internet pentru echipamente moderne TIC, precum și utilizarea de servicii publice online sofisticate într-un mod uniform din punct de vedere geografic.

Obiectivele specifice acestei acțiuni sunt:

– Consolidarea infrastructurii tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC);

– Facilitarea accesului public la infrastructura informaţională, în zonele albe NGA;

Apelul de proiecte aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 are un buget alocat de 63.788.552,64 euro (FEDR+BS), echivalentul în lei – 296.253.175,03 la cursul info euro de 4,6443 lei/euro din luna iunie. Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează online, în mod continuu, începând de astăzi, 6 august 2018, ora 09:00, şi se va încheia în data de 04 octombrie 2018, ora 17:00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Durata maximă de implementare a proiectelor este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Skip to content