Anunțuri

Noi funcționalități în cadrul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)

“Urmare a adoptării și publicării normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/sectorial/acord-cadru, începând de astăzi, 08.06.2016, în SEAP veți regăsi elemente de noutate cum ar fi:

  • consultarea pieței, ca etapă premergătoare procesului de achiziție publică,
  • informări despre modul de generare/completare a DUAE ca Document Unic de Achiziție European atât pentru autoritățile contractante cât și pentru operatori economici ca utilizatori ai SEAP,
  • posibilitatea publicării Planului Anual de Achiziții Publice/extraselor semestriale din Planul Anual de Achiziții Publice,
  • facilitatea tehnică de încărcare a rapoartelor intermediare încheiate pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică, etc.

De asemenea, se pot iniția proceduri de atribuire, fiind introdusă și procedura simplificată, care se va putea desfășura în una sau mai mai etape, iar în cadrul documentației de atribuire au fost introduse secțiuni noi precum strategia de contractare și declarația cu funcțiile de decizie din cadrul autorității contractante organizatoare de procedura de atribuire.”

Agenția pentru Agenda Digitală a României
www.aadr.ro

Skip to content