target-755802_960_720

Prin transformarea modului de organizare şi abordare a Ministerului Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale, Executivul îi conferă acestuia un rol decisiv în orientarea României spre Societatea bazată pe Cunoaştere și în consolidarea Societăţii Informaţionale pentru următorii ani. Realizarea acestui obiectiv repoziţionează România pe harta mondială şi îi conferă un avantaj competitiv pentru creştere economică durabilă, convergenţă rapidă în spaţiul european prin incluziune digitală și eliminarea decalajului digital și consolidarea unor sectoare-cheie prioritare pentru România la nivel internațional.

Conceptul de Societate Informaţională este unul foarte generos, care acoperă practic toate sectoarele Programului de Guvernare.

Internetul viitorului și perspectivele 5G, conținutul digital bazat pe tehnologii de tip Big Data și cloud computing, cyber security și cyber intelligence reprezintă pentru Ministerul Comunicațiilor viziuni strategice ce odată abordate, pot crea soluții eficiente și moderne pentru dezvoltarea și standardizarea de arhitecturi performante, necesare pentru procesarea și livrarea de date, informații și servicii interoperabile pentru cetățean și construirea de autostrăzi digitale pentru susținerea de produse și servicii electronice disponibile world-wide, integrate într-o arhitectură naţională coerentă şi interoperabilă de servicii publice electronice dedicate cetăţenilor, mediului de afaceri și administrației publice.

Planul Strategic al MCSI pentru 2015 – 2016 stabileşte liniile de acţiune şi programele propuse în vederea atingerii obiectivului general de dezvoltare în România a unei Societăţi Informaţionale performante şi a unei Economiei bazate pe Cunoaştere, integrând pe orizontală următoarele priorităţi:

• inițierea proiectelor din Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020
• susținerea Agenției pentru Agenda Digitală în România în eficientizarea serviciilor de eGuvernare
• realizarea cadrului național de interoperabilitate, coordonat cu Uniunea Europeană, pentru eficientizarea activităților publice în sensul oferirii de servicii electronice cetățenilor
• îmbunătățirea climatului de securitate cibernetică
• dezvoltarea de infrastructură de comunicații broadband NGN (în bandă largă de generație viitoare)
• maximizarea absorbției fondurilor structurale 2014 – 2020 și de investiții.

Setul de obiective şi priorităţi naţionale sunt bazate pe necesităţile actuale şi realităţile societăţii româneşti, fiind în acelaşi timp în concordanţă cu exigenţele la nivel european, însoţite de mecanisme de finanţare şi mecanisme de cooperare sustenabile. Furnizarea serviciilor guvernamentale şi administrative de calitate pentru cetăţeni, operatori economici şi utilizatori din administraţia centrală sau locală, îmbunătăţirea eficienţei sectorului public, reducerea costurilor, simplificarea operaţiunilor, creşterea consistentă a numărului de utilizatori reprezintă scopurile principale ale strategiei şi programului de acţiuni ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.