Anunțuri

Ministrul Marius Bostan a participat la Consiliului Digital – Componenta Telecomunicații și Societate Informațională

În cadrul Consiliului Digital – Componenta Telecomunicații și Societate Informațională, Ministrul Marius Bostan a susținut importanța asigurării conectivității de mare capacitate pentru progresul economic al fiecărui stat membru în parte și la competitivitatea Uniunii la nivel mondial, dar abordarea politică a acestei probleme trebuie să fie una echilibrată, pornind de la realitățile de pe piețele naționale ale UE.

Noul cadru revizuit ar trebui să înlesnească reducerea decalajului digital între diverse regiuni ale Uniunii, prin simplificarea normelor privind ajutorul de stat, alocarea de fonduri suplimentare pentru regiunile defavorizate și prin stimularea investițiilor în rețelele de generație viitoare pentru ca toate statele membre să ajungă la un nivel apropiat de dezvoltare digitală.

Comisia și unii actori ai pieței abordează din ce în ce mai des problema necesității orientării Uniunii către Societatea Gigabit. Acesta este un obiectiv foarte ambițios, dezirabil, dar care va avea nevoie, la nivel UE, de o abordare foarte clară, pragmatică și de un plan coerent de stimulare a investițiilor și a cererii în toate regiunile UE.

Ministrul a apreciat că actualul proces de reglementare compus din analiza de piață și apoi impunerea/retragerea obligațiilor s-a dovedit a fi unul eficient, permițând autorităţilor naţionale de reglementare să ia în considerare condiţiile concurenţiale diferite existente în diverse zone ale statelor membre.

Politica UE în domeniul spectrului radio trebuie să țină cont de nevoia de respectare a prerogativelor naționale și de problemele specifice ale statelor membre, de exemplu de dificultățile de coordonare cu țările terțe învecinate.Având în vedere ca autoritățile de reglementare în comunicații cunosc particularitățile specifice piețelor naționale, este de dorit ca acestea sa fie implicate în procesul de asignare la nivel național

Nu excludem că armonizarea, la nivel comunitar, în anumite circumstanțe, ar putea permite utilizatorilor spectrului radio să profite de avantajele oferite de piața unică digitală iar interesele UE să fie apărate, în mod eficient, la nivel mondial. Aceasta ar trebui, insa, să fie fundamentată pe principii precum transparență, obiectivitate, subsidiaritate, proporţionalitate și nediscriminare.

Abordarea UE cu privire la furnizorii de servicii de comunicații ar trebuie să contribuie lareducerea decalajelor dintre asigurarea unei protectii sporite a utilizatorilor finali si crearea unui mediu propice pentru concurenta loiala dintre furnizorii de servicii electronice traditionale (ECS) și furnizorii de servicii electronice ce pot substitui ECS (OTT-uri).

Ministru Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională va susține o conferință de presă alături de vicepremierul Costin Borc, Ministru  Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Urmează dejunul de lucru comun cu ministrii telecomunicatiilor si ministrii economiei pe tema economiei digitale, cu accent pe pachetul Tehnologic.

Marius Bostan va încheia vizita la Bruxelles printr-o întâlnire cu Comisarul Günther H. Oettinger. În cadrul acestei întrevederi, vor discuta despre proiectul trilateral privind accesul de bandă largă în regiunile de graniță între Bulgaria, România si Serbia, infrastructura fizică a rețelelor și managementul eficient al Comisiei Europene.


IMG_2944

 

Skip to content