Anunțuri

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale propune un amplu proces de simplificare a procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice 

Astăzi, 25 septembrie 2019, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale lansează în consultare publică proiectul „Ordonanță de Urgență pentru simplificarea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu privire la infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul de act normativ lansat în consultare publică are ca principal obiectiv simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții aferente infrastructurilor fizice suport pentru rețelele de comunicații și este rezultatul unui amplu proces de consultare cu industria și cu reprezentanții tuturor instituțiilor cu atribuții în acest proces.

Scopul proiectului este crearea unui cadru unitar, organizat și coerent privind procesul de autorizare a lucrărilor de construcții pentru infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice, cuprinzând într-un singur act reglementările aplicabile domeniului comunicațiilor electronice, din perspectiva condițiilor de utilizare a imobilelor și de amplasare a elementelor de infrastructură fizică, a categoriilor de lucrări supuse avizării și autorizării, a documentației necesare și a procesului de recepție la terminarea acestora.

Prezentul proiect de act normativ este cel mai ambițios, solid și inovator demers de reglementare a procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcții aferente infrastructurii fizice suport pentru rețele de comunicații din ultimul deceniu, proceduri ale căror complexitate și eterogenitate au fost în permanență identificate și semnalate de către toate părțile implicate ca principale obstacole în calea valorificării întregului potențial al domeniului comunicațiilor electronice. Astfel, noul cadru de reglementare va avea un impact pozitiv major asupra întregii industrii, prin simplificarea procedurilor de autorizare și eliminare a unora dintre barierele administrative asociate acestora, asigurându-se predictibilitate sporită în ceea ce privește termenele și costurile administrative asociate instalării de infrastructură fizică necesare susținerii rețelelor de comunicații electronice, influențând pozitiv fezabilitatea planurilor de afaceri ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice și facilitând un potențial sporit de investiții în dezvoltarea acestui sector și a întregii economii în ansamblul ei. Dincolo de efectele de mai sus, proiectul de act normativ va avea un efect indirect asupra mediului de afaceri în calitatea sa de utilizator al serviciilor 5G sau de contribuitor la dezvoltarea de noi produse sau servicii în alte sectoare decât cel al comunicațiilor electronice, dar care folosesc și se bazează pe tehnologia 5G, a declarat Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale.

Proiectul de act normativ poate fi consultat la adresa: https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-acte-normative/

Skip to content