Anunțuri

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale lansează proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”, cod MySMIS 127682

Proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”

cod MySMIS 127682

 

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), implementează proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea (SNMD)”, cod MySMIS 127682, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități (adulți și copii) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.

Data de începere a proiectului: 11.07.2019
Data de finalizare a proiectului: 11.06.2021

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului va fi o platformă națională centralizată pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.
Valoarea totală a proiectului (LEI): 45.042.464 lei, din care 7.053.161,04 lei de la bugetul de stat și 37.989.302,96 lei din fonduri externe nerambursabile.

Date de contact: snmd@comunicatii.gov.ro

 

Comepetitivi împreună!

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

Skip to content