Anunțuri

MCSI, lider de parteneriat în proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”

hearder POCA proiect

 

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20. Valoarea proiectului este de 19.384.792,44 lei cu TVA, din care 16.289.428,78 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 3.095.363,66 lei cu TVA.

Durata de implemetare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice, în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni si mediul de afaceri, precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării.

Obiectivele acestui proiect sunt:

– reducerea fragmentării și gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viață, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România 2020.
– asigurarea cadrului legislativ, instituțional procedural și operațional pentru utilizarea instrumentelor de eGuvernare.
În cadrul proiectului, MCSI își propune să obțină următoarele rezultate:
– elaborarea unei propuneri de politică publică în domeniul eGuvernării în parteneriat cu cât mai mulți actori implicați;
– realizarea unui set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic;
– contribuirea la la creșterea capacității MCSI și a structurilor care implementează eGuvernarea în ceea ce privește exercitarea corespunzătoare a competențelor ce le revin în domeniul eGuvernare;
– realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului.

Proiectul se adresează în special personalului de conducere și execuție din cadrul autorităţiilor şi instituţiilor publice, reprezentanţi ai instituţiilor cu rol de reglementare şi executiv din domeniul celor 36 de evenimente de viaţă, așa cum au fost identificate în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Pentru detalii sau sugestii, ne puteți contacta la adresa de e-mail biroupresa@msinf.ro.
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională va ține cont de toate opiniile relevante venite din partea tuturor celor interesați.