Anunțuri

MCSI continuă consultarea publică privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat

Ca urmare a propunerilor și observațiilor aduse de către furnizorii de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale transmite spre consultare publică documentul Ordin privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 25.04.2017 la adresa de e-mail carmen.elian@comunicatii.gov.ro

Skip to content