Anunțuri

MCSI anunță semnarea unui contract de finanțare în cadrul POCA 2014 – 2020, intitulat „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”

hearder POCA proiect

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională anunță semnarea unui contract de finanțare în cadrul POCA 2014 – 2020, cod SIPOCA 18, intitulat „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”.

Obiectivul general al proiectului vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic prin îmbunătățirea capacității administrative a Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională. MCSI este responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Importanța proiectului rezultă și din cele două obiective specifice:
– Creșterea calității reglementărilor în domeniul comerțului electronic, prin realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ existent și formularea unor propuneri de îmbunătățire a acestuia
– Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și colaborare ale Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea implementării eficiente și eficace a liniilor de acțiune în domeniul comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

MCSI își propune să obțină următoarele rezultate în cadrul proiectului:
– Să elaboreze o propunere de politică publică în domeniul e-commerce în parteneriat cu instituţiile care reglementează acest domeniu
– Să realizeze un plan de acțiuni până în 2020, în domeniul comerțului electronic conform metodologiei comune de planificare strategică
– Să creeze două mecanisme, unul de coordonare între MCSI și instituțiile implicate în e-commerce precum și un mecanism de cooperare cu părțile interesate
– Să îmbunătățească cunoştinţele şi abilităţile reprezentanţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul e-commerce.

Proiectul are o durată de implementare de 22 de luni și un buget total de 4 437 718, 50 lei.

Pentru detalii sau sugestii, ne puteți contacta la adresa de e-mail ecommerce@msinf.ro.
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională va ține cont de toate opiniile relevante venite din partea tuturor celor interesați.