Anunțuri

MCSI anunță începerea implementării proiectului “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”

                                      logo FEDR            logo Guv Ro              POAT

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”, cod 1.1.002.

Valoarea proiectului este de 11.526.885,60 lei cu TVA, din care 9.762.695,76 lei lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, și cofinanțare proprie de la bugetul de stat 1.764.189,84 lei.

Scopul proiectului este de a asigura sprijin pentru Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională în realizarea obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.

Obiectivul specific al proiectul constă în crearea unei echipe de profesionişti la nivelul MCSI care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțat din POC 2014-2020.

Durata de implemetare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 20 mai 2016.


Informații suplimentare privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a celor 20 funcţii contractuale din cadrul proiectului pot fi găsite pe pagina web a MCSI, la secțiunea Cariere.

Mai multe informații despre proiect pot fi consultate în secțiunea dedicată acestui proiect, în cadrul paginii web MCSI.