Anunțuri

Marți, 23 august: întâlnire cu operatorii privaţi de telecomunicaţii şi asociaţiile de profil, pe tema modelului de intervenție pentru dezvoltarea Internetului NGN şi a priorităţilor de investiţii în domeniul broadband

,,Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020’’

Comunicat, 24.08.2016

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI) a organizat marţi, 23 august 2016, o întâlnire cu operatorii privaţi de telecomunicaţii şi asociaţiile de profil, pe tema modelului de intervenție pentru dezvoltarea internetului NGN în zonele neacoperite din România şi a priorităţilor de investiţii în domeniul broadband, aşa cum sunt prevăzute în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 .

Experţii ministerului au prezentat opţiunile cu privire la modelul de intervenţie publică pentru acoperirea zonelor albe NGN pe care le are România: un nou proiect de tip RoNET sau crearea unei scheme de granturi dedicată operatorilor privaţi. MCSI a comunicat şi concluziile studiului Bancii Modiale privind tipologiile de comunităţi/zone geografice şi opţiunile pentru intervenţii investiţionale în reţele broadband şi NGN, mai precis a transmis lista localităţilor pe care statul le vizează pentru intervenţie prin acțiunea “2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet” a POC. Prin consultarea acestei liste şi pe baza unei sumare analize economice, MCSI a invitat operatorii să se pronunţe cu privire la interesul în ceea ce priveşte un model de finanţare publică a dezvoltării reţelei.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai ACER, AOTR, Asociatia Interlan, Dial Telecom, INES Group, Orange Romania, RCS & RDS, Telekom Romania, UPC, Vodafone Romania. MCSI a fost reprezentat de Secretarii de Stat Radu Dorcioman și Horaţiu Anghelescu, alături de alți experţi din domeniu.

Pentru formularea propunerilor de investiții, operatorilor privați le-a fost furnizată lista localiatăţilor în care se solicită sprijin pentru infrastructura de broadband, listă care se regăsește și pe site-ul MCSI la secţiunea dedicată Planului Național de dezvoltare a infrastructurii NGN.

Operatorii de comunicaţii electronice care nu au fost prezenţi la această întâlnire sunt de asemenea invitaţi să transmită observaţiile şi sugestiile pe care le au cu privire la modelul de intervenţie prin POC 2014 – 2020, până pe 30 august 2016, la adresele de email: andrei.gheorghe@msinf.ro şi cabinetsecretradestat2@msinf.ro.

Skip to content