Anunțuri

Declarația ministrului Marius Bostan cu privire la adoptarea proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, proiect care a fost adoptat astăzi în ședința Guvernului.

Marius Bostan, ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, a precizat referitor la proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, proiect care a fost adoptat astăzi, în ședința Guvernului:
”Această lege va ușura construcția de autostrăzi digitale și ne va ajuta să menținem avansul tehnologic necesar dezvoltării economice a țării.
România este țara din UE cu peste 63% din totalul abonamentelor la internet fix cu viteze mai mari de 30mb/s, mai mult decât dublul mediei europene. Ne batem pentru primele locuri în toate topurile europene și mondiale privind vitezele pe care le atinge internetul în orașele României cu țări precum Coreea de Sud, Japonia, Taiwan și, mai nou, ne-am atras chiar invidia Statelor Unite.
Aceste viteze impresionante se ating în primul rând datorită unei rețele moderne. Rețelele de comunicații din România sunt în cea mai parte de ultimă generație, investițiile operatorilor în modernizarea lor fiind masive și constante. Pentru a continua dezvoltarea lor, este nevoie și de sprijinul statului, prin emiterea unor reglementări, în concordanță cu reglementările europene, care să înlesnească construirea de rețele de comunicații electronice și infrastructuri fizice asociate acestora.

Proiectul de lege adoptat astăzi, stabilește reguli clare pe baza cărora operatorii vor avea acces pe proprietatea publică sau privată pentru a construi sau întreține rețelele de comunicații electronice și elementele de infrastructură fizică asociate acestora, precum stâlpi, piloni, conducte, canale. O astfel de lege există și acum, din care actualul proiect preia o serie de prevederi, acesta fiind completat prin transpunerea în legislația internă a prevederilor Directivei 2014/61/UE – Directiva pentru reducerea costului dezvoltării rețelelor de comunicații de mare viteză. Vom avea astfel o lege completă, menită să susțină și să stimuleze în continuare dezvoltarea infrastructurilor necesare accesului la comunicații electronice de secol XXI.
Accesul, indiferent de tipul proprietății, se va face doar pe baza unui contract de acces, care va stabili condițiile și tarifele aferente.

Tarifele maximale pentru acces pe proprietatea publică (administrată de diverse entități precum consilii locale, consilii județene, autorități centrale, regii autonome) vor fi stabilite de ANCOM. Această prevedere va elimina una dintre practicile neunitare din acest moment.
Proiectul reglementează și obligația operatorilor de rețea de a acorda acces la infrastructura fizică pe care o dețin (stâlpi, piloni, conducte, canale, căi ferate, drumuri etc.) pe baza unor tarife orientative, aceștia neputând refuza accesul decât din motive obiective și temeinic justificate.
Această lege va ușura accesul pe diverse tipuri de proprietăți pentru cei care construiesc rețelele de comunicații și va duce dezvoltarea acestora mai ales în zonele în care este cea mai mare nevoie de ele: în mediul rural”.

* consultă Legea aici.