Anunțuri

MCSI respectă etapele necesare în vederea majorării capitalului social al Companiei Naționale “Poșta Română”

COMUNICAT DE PRESĂ


În sedința de Guvern din data de 1.11.2017 a fost prezentată o Notă privind stadiul etapelor procesului de capitalizare a Companiei NaționalePoșta Română”.

Testul investitorului privat prudent privind o posibilă majorare de capital social a CNPR a fost evaluat pozitiv de către consultantul Deloitte. Rezultatul acestui test permite demararea demersurilor juridice impuse de Legea nr. 31/1990 în vederea parcurgerii etapelor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și exercitarea de către statul român a dreptului de vot în vederea majorării capitalului social al CNPR cu respectarea dispozițiilor art. 39 din Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.

Selecția consultantului care avea sarcina să efectueze Testul investitorului privat prudent, absolut necesar capitalizării, a fost declanșată la începutul lunii iulie 2017 și finalizată în luna septembrie 2017.

Statul român prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) poate continua procesul de capitalizare a CNPR, pe baza calendarului de implementare a etapelor de parcurs pentru majorarea capitalului social al CNPR.

În primul rând, raportul preliminar privind aplicarea testului investitorului economic privat  în economia de piață realizat de Deloitte  a fost depus la MCSI și este verificat de Comisia de specialitate.

Urmează evaluarea impactului pe care procesul de majorare a capitalului social îl va avea asupra situației acționarului minoritar din perspectiva metodelor de majorare a capitalului social prevăzute la art. 210 din Legea nr.31/1990.

MCSI evaluează, în acest moment, ofertele depuse pentru obținerea unui contract de achiziții de servicii de consultanță juridică și financiară în contextul operațiunii de majorare de capital social a CNPR, iar termenul până la care firma câștigătoare trebuie să prezinte raportul este 15.11.2017. Valoarea totală estimată a contractului este de  10 000 de lei, inclusiv TVA.

     Firma va avea următoarele obiective:

  1. Realizarea unei analize privind obligativitatea constituirii unei prime de emisiune în cazul majorarii capitalului social al Societatii prin incorporarea creantei detinute de Ministerul Comunicatiilor și Societății Informaționale, precum si cu privire la cuantumul acestei prime, inclusiv din punct de vedere legal;
  2. Asigurarea unui punct de vedere referitor la majorarea capitalului social și a implicațiilor legale ale operatiunii, in scopul evitarii riscului contestării deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în instanta și implicit a unei posibile intârzieri a implementării operațiunii față de calendarul stabilit, in relația cu acționarul minoritar Fondul Proprietatea.

Tot în această lună, va fi elaborată și promovată o hotărâre de Guvern pentru alegerea metodei de majorare a capitalului social prin aport al statului român.

Pentru ca acest calendar să fie respectat este nevoie de implicarea ambilor acționari ai operatorului național de servicii poștale. Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Lucian Șova, precizează că toți partenerii trebuie să dea dovadă de responsabilitate pentru ca procesul de capitalizare a companiei Poșta Română să fie un succes.

“Chem la dialog intens și constructiv, la responsabilitate și proactivitate partenerul Fondul Proprietatea pentru încheierea cât mai rapidă a procesului de capitalizare, premisă importantă a reașezării CNPR în poziția de vector economic reprezentativ pe piață”, consideră ministrul Lucian Șova.

MCSI a solicitat o întâlnire cu acționarul minoritar – Fondul Proprietatea, pentru discutarea și explorarea posibilităților prevăzute de lege. În funcție de rezultatul discuției dintre cei doi acționari, se va definitiva foaia de parcurs a procesului de capitalizare.

În bugetul de stat pe 2017 sunt prevăzute credite bugetate în suma de         170 000 de mii de lei pentru capitalizarea CNPR, în bugetul MCSI, ca aport al statului, proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu propria cotă de participare.

Suma prevăzută în bugetul MCSI urmează să fie virată cu titlu de aport la majorarea capitalului social al CNPR după parcurgerea procedurilor impuse de legislația europeană în materia ajutorului de stat.

Poșta Română este deținută de statul român, prin MCSI în proporție de 75%, și de Fondul Proprietatea în proporție de 25%.

Skip to content