Anunțuri

Legea pentru transpunerea Directivei NIS a fost adoptată în Parlament

Ieri, 16 mai, Plenul Camerei Deputaţilor, ca for decizional, a aprobat proiectul de lege inițiat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, ce vizează transpunerea la nivel național a Directivei Uniunii Europene (UE) 2016/1148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune – directiva NIS. Proiectul de lege urmează să fie transmis spre promulgare Preşedintelui României.

 „Este îmbucurător pentru mine să văd că parlamentari au înţeles importanţa şi necesitatea transpunerii acestei directive la nivelul României şi au răspuns cu celeritate demersului legislativ iniţiat de noi. După ce va fi promulgată, noua lege va impune măsuri minime de securitate și obligația de notificare a incidentelor  de securitate apărute la nivelul operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale”, a declarat domnul Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Viitoarea lege va crea structuri și instituie mecanismele necesare pentru cooperarea strategică și operațională între statele membre și pentru creșterea nivelului de reziliență al rețelelor și al sistemelor informatice de pe teritoriul Uniunii Europene. Totodată, acesta se va adresa și unor categorii de servicii digitale precum serviciile cloud, motoarele de căutare și piețele online.

Pentru mine și echipa Centrului este un succes, întrucât CERT-RO a participat activ la acest proiect asigurând suportul tehnic necesar. Această reglementare va asigura creșterea gradului de securitate al celor mai importante rețele IT de pe teritoriul României, dar și al spațiului cibernetic românesc în general. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor instituționali implicați în dezvoltarea acestui act normativ și colegilor din parlament pentru suportul acordat”, a declarat domnul Cătălin Aramă, director General al CERT-RO.

 

În concordanță cu cerințele Directivei NIS, viitoarea lege ce va fi trimisă la promulgare, va stabili în sarcina Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO funcția de autoritate competentă la nivel național, echipa de răspuns la incidente de securitate informatică, fiind vorba despre echipa CSIRT Națională, și un punct unic de contact. Totodată, este prevăzută primirea notificărilor de incidente, coordonarea la nivel național a răspunsului și cooperarea cu celelalte instituții și autorități cu atribuții în domeniu.

Skip to content