Anunțuri

Lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, au lansat Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Asigurarea unui mediu cibernetic sigur, combaterea unui număr cât mai mare a ameninţărilor informatice aduse de noile tehnologii și controlul nivelului de securitate în spaţiul virtual reprezintă o prioritate la nivel european, preluată şi asumată de ţara noastră. Prin lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.2 se realizează un pas important pentru consolidarea normelor legate de securitate, proiectele care vor fi implementate urmând să vină în sprijinul instituţiilor publice şi private, dar şi al cetăţenilor. Acest lucru presupune sporirea rezistenței infrastructurii cibernetice, constând în sisteme informatice, rețele și servicii de comunicații electronice, prin implementarea de soluții tehnice de protejare a acestora. Se vizează deopotrivă constituirea și operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională, a afirmat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 30.000.000 de euro, urmând a fi depuse două proiecte.

Primul proiect vizează realizarea unui Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT ce are ca obiectiv general dezvoltarea și consolidarea capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică.

RO-SAT va urmări crearea și oferirea unor servicii precum consultare alerte, protejare navigare pe internet, verificare site-uri în limba română. Dezvoltarea serviciilor va fi făcută cu scopul de a fi puse la dispoziția instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu, organizațiilor din mediile guvernamentale, de afaceri sau universitare instrumente cu ajutorul cărora să crească nivelul de securitate cibernetică.

De asemenea, în cadrul RO-SAT se va urmări crearea și oferirea unor servicii precum consultare  alerte, scanare anti-malware statică și dinamică la cerere a fișierelor sau URL-urilor etc., protejare navigare pe internet, scanare anti-malware permanentă a site-urilor în limba română.

Cel de-al doilea proiect vizează Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic.

Obiectivul acestuia vizează actualizarea sistemului informatic existent și includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională în scopul sporirii capabilităților de identificare a atacurilor cibernetice, precum și a creșterii nivelului de securitate cibernetică națională.

Apelul a fost deschis în data de 02.07.2018, la ora 09.00, urmând să fie închis în data de 02.11.2018, la ora 17.00.

Skip to content