Anunțuri

Lansare apel de proiecte în cadrul POC, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.1

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului de proiecte pentru Acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECŢIUNEA BIG DATA.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează online, în mod continuu, începând cu data de 9 iunie 2016, ora 9:00, până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014 si prin platforma MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul  https://2014.mysmis.ro.

Documente utile:

Ghidul Solicitantului + Anexe.

Skip to content