Anunțuri

Informare

În data de 21 martie 2018, la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a avut loc prima reuniune de lucru între reprezentanții ministerului și echipa de proiect a consultantului Deloitte, câștigătorul contractului de servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic, încheiat în data de 6 martie a.c., în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și Societăţii Informaționale în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)”, cod SIPOCA 18.

Reuniunea a fost prezidată de Secretarul de Stat, Ionuț-Valeriu Andrei, care a subliniat importanța deosebită pe care autoritatea contractantă o acordă acestui proiect, exprimându-și totodată disponibilitatea și cooperarea în vederea derulării optime a tuturor activităților proiectului.

În cadrul întrevederii, discuțiile au vizat subiecte legate de planificarea, obiectivele și livrabilele contractului.

Skip to content