Anunțuri

Implementarea nodului național eIDAS

Beneficiar proiect: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Actiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE – SITUE”, care va avea la bază construcția nodului eIDAS pentru România, este esențial atingerii obiectivelor SNADR și, implicit, ale Programului Operațional Competitivitate, în ceea ce privește operaționalizarea serviciilor publice digitale aferente evenimentelor de viață, prin dezvoltarea unor instrumente software deschise și reutilizabile pentru furnizorii de servicii publice din administrație și pentru furnizorii de identitate, utilizând specificațiile standardizate propuse prin ISA2.

Odată dezvoltată infrastructura tehnică și finalizată operaționalizarea sa, nodul național eIDAS va oferi servicii care vor permite cetățenilor să se autentifice în relația cu furnizorii de servicii publice digitalizate aferente evenimentelor de viață. Acest lucru se va realiza prin conectarea cu furnizorii naționali de servicii de autentificare și cu celelalte noduri eIDAS de la nivelul UE, proces care va fi demarat încă din perioada de implementare a proiectului și care este măsurat prin indicatorii de realizare ai proiectului.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea Sistemului de Interoperabilitate Tehnologică cu Statele Membre UE (SITUE) care va avea la baza construcția nodului eIDAS pentru România și va realiza interconectarea acestuia cu nodurile eIDAS ale celorlalte state membre și cu furnizorii de identitate și servicii electronice din România.

SITUE va fi utilizat pentru autentificarea națională și transfrontalieră a persoanelor în relația cu furnizorii de servicii de eguvernare și va face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre UE.

Obiectivele specifice ale proiectului  sunt:

  1. Realizarea și integrarea SITUE în rețeaua europeană eIDAS
  2. Interconectarea SITUE cu furnizorii de servicii eGuvernare din România
  3. Interconectarea SITUE cu furnizorii de identitate electronica din România
  4. Interconectarea SITUE cu nodurile eIDAS din statele membre UE și validarea integrării

Data de începere: 29 mai 2018

Perioada de implementare: 14 luni

Valoarea totală a proiectului este de 9.814.178,40 lei (inclusiv TVA), din care 8.277.312,31 lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

În vederea atingerii rezultatelor proiectului SITUE,  se vor desfășura următoarele activități:

  • O analiză a necesităților care va avea în vedere soluțiile de integrare cu PKI Bridge și cu noduri eIDAS din alte state membre ale UE, precum și sistemele informatice cu care operează furnizorii de servicii electronice și furnizorii de mijloace de identitate electronică;
  • Amenajarea camerelor de date, proiectarea soluției informatice, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor HW și furnizarea licențelor software, dezvoltarea și testarea aplicației, precum și instruirea utilizatorilor și administratorilor de sistem.

Competitivi împreună!Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Prezentarea proiectului in format pdf.

Skip to content