Ghidul pentru părinți, cu informații necesare educării  copiilor care navigheaza online

CERT-RO

publicat la 11 decembrie 2017 (.pdf)


Ghidul Smart City pentru România

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

publicat la 2.12.2016 (.pdf)


Raportul Guvernului Cioloş

la un an de guvernare, publicat la 22.11.2016 (.png)

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)


Policy Paper

privind stabilirea rolului instituției CIO (Chief Information Officer)

în cadrul administrației publice centrale și locale, publicat la 29.06.2019 (.doc)


Raport de stadiu privind Legea Securității Cibernetice a României, publicat la 01.04.2016 (.doc)


Raport privind tipologiile de comunităţi/zone geografice şi opţiunile pentru intervenţii investiţionale în reţele broadband şi NGN 

prin Acord de servicii de consultanţă privind asistenţa pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2014-2020

Banca Mondială

versiunea Noiembrie 2015, publicat la 29.03.2016 (.pdf)


Manualul de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020

Banca Mondială

versiunea Ianuarie 2016, publicată la 29.01.2016 (.pdf)


Ghid de securitate informatică pentru funcționarii publici

CERT-RO

versiunea 1.1, Ianuarie 2016 (.pdf)


Studiu privind posibile probleme în implementarea proiectelor pentru sectorul societății informaționale pentru perioada 2014-2020 și recomandări de prevenire și soluționare a acestora

Ernst & Young

versiunea 14 Decembrie 2015 (.pdf)

Rezumatul raportului „Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea digitală”

UNICEF România și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

publicat la 11 decembrie 2017 (.pdf)


Studiu privind modalitățile de implementare a intervențiilor în domeniul TIC din cadrul programelor 2014-2020

Ernst & Young

versiunea 14 Decembrie 2015 (.pdf)


e-ghid pentru Securitate Cibernetică

Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicații (APDETIC)

versiunea 2015 (.pdf)


Ghid de monitorizare și evaluare

Unitatea de Politici Publice – Secretariatul General al Guvernului

versiunea Ianuarie 2009 (.pdf)


Tabelul Național de atribuire a benzilor de frecvențe radio

ediția 2009 (.pdf)

adoptat prin Ordin MCSI nr. 789 din 11 noiembrie 2009


Ghid privind realizarea paginilor web pentru administrația publică centrală și locală din România

versiunea 2008 (.pdf)


Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului

Unitatea de Politici Publice – Secretariatul General al Guvernului

versiunea 2006 (.pdf)


Ghid privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice la nivel central

Unitatea de Politici Publice – Secretariatul General al Guvernului

versiunea Mai 2004 (.pdf)


Manual pentru elaborarea propunerii de politici publice

Unitatea de Politici Publice – Secretariatul General al Guvernului

versiunea 2005 (.pdf)