Protectia Datelor cu Caracter Personal – GDPR

Legislatie – Documente de referinta
Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal 
Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Terminologie – definitii, detalierea termenilor
Drepturile persoanelor vizate 

• Cereri privind exercitarea drepturilor
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal
Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie
Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie

Plangere pentru exercitarea dreptului de acces
Plangere pentru exercitarea dreptului de interventie
Plangere pentru exercitarea dreptului de opozitie

Ghid privind exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor
Consimtamant – model 
Notificarea incalcarii securitatii datelor
Elemente de noutate in protectia datelor cu caracter personal
Responsabil Regulament UE GDPR nr. 679/2016