OIPSI - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale

Pagina OIPSI:    http://oipsi.gov.ro/

Structura de specialitate din cadrul MCSI cu atribuţii şi funcţii specifice de gestionare a fondurilor europene pentru sectorul TIC – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) are alocată în perioada de programare 2014 – 2020 (Axa Prioritară 2 POC) valoarea de 630,20 mil. euro, din care:

 • 531,9 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională;
 • 98,28 milioane euro fonduri de la bugetul de stat.

Sumele alocate sunt destinate următoarelor Priorități de Investiții:

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate

 • Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

1.• Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

2.• Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning

 • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
 • Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice
 • Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură.

Rezultatele obţinute în perioada 2007-2013:

 • un grad de absorbţie de 107,69% (Plăţi cerificate şi efectuate: 363,67 mil. euro FEDR).
 • 223 de proiecte depuse şi evaluate, în valoare totală de 10.890,97 mil lei, din care contribuția UE solicitată 7.111,79 mil lei (aprox. 1.580 mil euro);
 • 390 de proiecte aprobate în valoare totală de 5.332,47 mil lei, din care contribuția UE 3.202,34 mil lei (aproximativ 711,63 mil euro);
 • 612 proiecte contractate şi monitorizate în valoare totală de 4.550,68 mil lei, din care contribuția UE 2.714,25 mil lei (aprox. 603 mil euro, reprezentând 178%);
 • 318 cereri de prefinanțare/rambursare/plată procesate.