Anunțuri

Doamna Secretar de Stat Manuela-Maria Catrina a participat la întâlnirea informală a miniștrilor telecomunicațiilor din Uniunea Europeană

Marți, 18 iulie, secretarul de stat Maria – Manuela Catrina a participat la întâlnirea informală a miniștrilor  telecomunicațiilor organizată la Tallinn, în contextul deținerii președinției Consiliului European de către Estonia.

La finalul acestei întâlniri s-a adoptat și semnat de către participanți o declarație comună care enunță principiile comune ale parcursului european către dezvoltarea standardelor 5G și care afirmă voința statelor membre de a poziționa Europa ca piața primordială pentru 5G.

Declarația evidențiază pași esențiali ai statelor membre pentru a facilita dezvoltarea serviciilor 5G și conexe în toată Europa. Pentru a valorifica întregul potențial al tehnologiei 5G, se pune accentul pe importanța creării unor precondiții imperativ necesare, precum disponibilitatea spectrului radio, coordonarea transfrontalieră a frecvențelor sau interoperabilitatea 5G globală.

Catrina_semneazaSe estimează că în 2020 vor fi 26 de miliarde de dispozitive conectate și 70% din populație va avea un telefon inteligent. Conectivitatea 5G va fi suportul pieței unice digitale europene, a industriilor viitorului, a serviciilor publice moderne și a aplicațiilor inovative din clasa autovehiculelor conectate, caselor inteligente și serviciilor moderne de sănătate. În acest context, accesul la servicii 5G va deveni critic pentru a asigura și menține competitivitatea economiei europene.

A cincea generație de rețele de comunicații, sau 5G, este viitoarea infrastructură pe suportul căreia se va realiza digitalizarea activităților economice și sociale la nivel mondial. România a făcut primul pas, prin inițierea unei consultări publice de către ANCOM – consultare care este încă în curs – cu privire la benzile radio cu potențial în a asigura resursele de spectru pentru noile sisteme 5G. Suntem deciși să facem demersurile necesare pentru a fi printre primele state în care se dezvoltă rețele de generația a cincea.

Evenimentul organizat la Tallin, în cuprinsul căruia a fost abordată și problematica liberei circulații a datelor, a beneficiat de prezența Comisarului European pentru Economie și Societate Digitală, Mariya Gabriel și a Comisarului European pentru Piața Unică Digitală, Andrus Ansip.