Anunțuri

Dezbatere publică la MCSI, joi, 22.08.2019, ora 14:00

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicărepublicată, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), organizează joi, 22 august 2019, ora 14:00, la sediul MCSI (B-dul Libertății nr. 14, sector 5, sala de consiliu, etaj 2), şedinţa publică de dezbatere a proiectului de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.

 1. Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele:
 • deschiderea ședinței, semnarea listei de prezență, prezentarea ordinii de zi;
 • prezentarea proiectelor de act normativ;
 • prezentarea și discutarea observațiilor și propunerilor referitoare la proiectele de act normativ.
 1. Modalitatea de colectare a recomandărilor:
  Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită observațiile și propunerile punctuale, în format .doc, la adresa de email: consultare.publica@comunicatii.gov.ro.
  Termenul limită de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 21 august 2019, ora 08:30, fiind necesară menționarea datelor de contact ale expeditorului, precum și data trimiterii.
 1. Modalitatea de înscriere:
  Înscrierea la dezbaterea publică se face la adresa de email: consultare.publica@comunicatii.gov.ro, până la data de 21.08.2019, ora 08:30. Pentru înscriere sunt necesare: numele și prenumele, seria și numărul documentului de identitate, precum și afilierea instituțională (sau mențiunea „nu este cazul”). Fiecare participant va specifica dacă dorește sau nu luarea cuvântului.
  Participarea la dezbatere va fi admisă în limita locurilor disponibile (50 de locuri), în ordinea înscrierii.
 1. Accesul la dezbatere:
  Accesul se va realiza pe baza documentului de identitate, în data de 22.08.2019, în intervalul orar 13:30 – 14:00.
 1. Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.
 2. Timpul alocat luării cuvântului5 (cinci) minute, fară posibilitatea prelungirii alocuțiunii.
 3. Încheierea dezbaterii:
  Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie”.
 1. Participanți:
  La această dezbatere sunt invitați să participe toți cei interesați, în limita locurilor disponibile: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate sau ai mass-media.

Următoarele instituții vor fi reprezentate în cadrul dezbaterii publice:

 • MCSI;
 • Secretariatul General al Guvernului (SGG);
 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM);
 • Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU);
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

 

Proiectele de acte normative pot fi consultate pe site-ul MCSI – rubrica Transparenţă decizională, Proiecte de Acte Normative.

Skip to content