Anunțuri

Consultare publică privind transpunerea Directivei 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului, din 6 iulie 2016, privind măsuri pentru un nivel comun de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniunea Europeană (Directiva NIS)

Prezenta consultare este menită să sprijine definirea cadrului strategic, instituțional și legal cu privire la transpunerea Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS).

Pentru a accesa formularul de consultare, vă rugăm să urmați link-ul: formular.

Completarea formularului durează aproximativ 15 minute.

Chestionarul este anonim. Cu toate acestea, vă rugăm să introduceți date generale cu privire la tipul de instituție pe care îl reprezentați, sectorul de activitate ș.a.m.d., pentru facilitarea analizei răspunsurilor.

Informațiile pe care le introduceți sunt considerate publice. Vă rugăm să nu introduceți date cu caracter personal în câmpurile formularului.

Skip to content