Anunțuri

Consultare publică privind principiile destinate proiectului de lege care vizează reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale lansează în consultare publică reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”.  Dezbaterea va cuprinde atât principiile de reglementare, cât și proiectul de lege, înainte ca acesta să fie prezentat Guvernului în formă finală. Prin prezentul chestionar, intitulat „Principiile de reglementare a domeniilor .ro”, MCSI urmărește să obțină punctele de vedere ale celor interesați de reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”.

Calendarul consultării publice va fi organizat după cum urmează:

  

30 ianuarie 2017: MCSI va publica un chestionar referitor la principiile ce vor sta la baza reglementării. Răspunsurile la întrebări și orice alt punct de vedere vor fi transmise prin intermediul chestionarului online până la data de 28 februarie 2017.

1 martie – 30 iunie 2017: Proiectul de lege va fi redactat de către un grup de lucru inter-instituțional, pornind de la punctele de vedere primite. 

Aprilie 2017: MCSI va organiza o întâlnire la sediul ministerului pentru a consulta părțile interesate cu privire la elaborarea proiectului de lege privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”.

Iulie 2017: ministerul va publica spre consultare proiectul de lege. Proiectul va rămâne în consultare publică pentru cel puțin 30 de zile, timp în care ministerul va organiza cel puțin o dezbatere la sediul MCSI pe marginea acestuia.

Septembrie 2017: urmare a procesului de consultare publică, ministerul va prezenta forma finală a proiectului de lege în Guvern.

 

Despre chestionar

Chestionarul este organizat în 3 secțiuni, fiecare acoperind una dintre temele majore de dezbatere: valabilitatea înregistrării domeniului, gestionarea Domeniului de Nivel Superior „.ro” și stabilirea prețului pentru domenii.

Toate datele colectate prin intermediul chestionarului sunt disponibile online.

Pentru a putea înțelege și contribui la principiile care vor sta la baza legii privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”, considerăm utilă documentația la care se face referire în rândurile de mai jos.

Numărul total de domenii „.ro” înregistrate este de aproximativ 901130, din care 44% sunt neutilizate.

Reguli de înregistrare ROTLD

Regulamentul (CE) Nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”

  

Vă invităm să ne transmiteți punctele dumneavoastră de vedere aici.

  

Vă mulțumim!

Skip to content