Anunțuri

Consultare publică lansată de Comisia Europeana cu privire la revizuirea cadrului european de interoperabilitate

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea cadrului european de interoperabilitatea.

Perioada consultărilor: între 6 aprilie și 29 iunie 2016

Obiectivul general este acela de a se asigura că există o viziune coerentă asupra interoperabilității la nivelul UE în ceea ce privește interacțiunile dintre administrațiile publice europene, precum și între acestea și cetățeni și întreprinderi. Acest lucru se poate face prin actualizarea și extinderea Cadrului European de Interoperabilitate și prin actualizarea Strategiei de interoperabilitate europeană.

Această consultare publică se adresează cetățenilor, mediului de afaceri, autorităților publice, centrelor de cercetare, instituțiilor academice, organizațiilor care activează în domeniul standardizării, întreprinderilor care furnizează servicii pentru administrația publică.

Consultarea publică poate fi accesată la link-ul: http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_en.htm#co1

Skip to content