Anunțuri

Consultare publică pe tema revizuirii directivei ePrivacy

 

new-carousel-eprivacy-500x254px_12879_1

 

Recomandăm participarea operatorilor de telecomunicații și a altor furnizori de servicii, a autorităților publice, asociațiilor de protecție a consumatorilor, cetățenilor, întreprinderilor, a producătorilor de echipamente și a mediului academic la consultarea publică lansată de Comisia Europeană.

În perioada 11 aprilie – 5 iulie 2016, serviciile Comisiei au deschis consultarea publică pe tema revizuirii directivei ePrivacy (directiva privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice), lansată în contextul Strategiei DSM. Comisia preconizează adoptarea unei propuneri legislative în luna decembrie 2016.

Obiectivul consultării este analizarea eficacității, relevanței, eficienței și a coerenței normelor actuale ale UE, precum și a posibilelor abordări în perspectiva revizuirii directivei ePrivacy, cu accent pe extinderea domeniului de aplicare, modul de a asigura securitatea și confidențialitatea comunicațiilor, drepturile abonaților și pe problema comunicărilor comerciale nesolicitate.

Notă : Directiva ePrivacy a fost actualizată în 2009, în vederea asigurării unui nivel echivalent de protecţie a drepturilor și a libertăţilor fundamentale și, în special, a dreptului la viaţa privată și a dreptului la confidenţialitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, în toate statele membre. A introdus în sarcina operatorilor obligația de a notifica autoritățile naționale competente, precum și persoanele în cauză, asupra încălcării securității datelor cu caracter personal, permițându-le cetățenilor să ia măsuri legale împotriva spammer-ilor.

 

Skip to content